bpvv logoESI MŪSDIENĪGS! NENOKAVĒ SAVU IESPĒJU!

 

Sākot ar 2021.gada 31.maiju ESF pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtas ietvaros Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā ir iespējams pieteikties profesionālās pilnveides programmas kursiem, lai apgūtu digitālās prasmes: mācību programma “Digitālās prasmes darba vajadzībām” (160 stundas).

Mācību maksas līdzmaksājums 10% - 51,20 eur ( pilnā mācību cena

512.00 eur).

 

 Līdzfinansējums  jāsamaksā līdz mācību uzsākšanai.

Arī sestajā kārtā mācību izglītības programmu apguves izmaksas ES fondi un valsts sedz 90% apmērā un strādājošā līdzmaksājums ir 10%. Līdzmaksājumu var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona.

Pieteikšanās notiek no 2021.gada 31.maija līdz 2021. gada 30. jūnijam, aizpildot pieteikumu tiešsaistē:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1588 

Projekta ietvaros mācības notiks tikai attālināti.

Lai uzlabotu strādājošo vispārīgās un profesionālās digitālās prasmes efektīvākam darbam un konkurētspējai darba tirgū, projekta 6. kārta būs veltīta tikai digitālo prasmju apguvei.

Arī sestajā kārtā mācībām varēs pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji, kuri ir vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri. Šajā kārtā mācības notiks tikai attālināti.

Katrs strādājošais projekta laikā mācīties var divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Ja mācības uzsāktas un kādu iemeslu dēļ pārtrauktas, atkārtoti var pieteikties ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc mācību pārtraukšanas dienas.

Vairāk par pieteikšanās nosacījumiem: macibaspieaugusajiem.lv/ka-notiek-pieteiksanas.

 


Apstiprināto mācību programmu saraksts pieejams publiski mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv. Aicinām sekot informācijai arī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) sociālajos tīklos FacebookTwitter un Draugiem.

ES fondu pieaugušo izglītības projektu Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno VIAA, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā vairāk nekā gandrīz 47 miljonus eiro. Kopumā projektā līdz 2023. gadam plānots mācībās iesaistīt 55 tūkstošus nodarbināto.

afisa viaa

Neskaidrību gadījumā zvanīt

Biruta Kindzule  29444707

Guntis Circens  28664798