Topošais septītklasniek!

 

Skola ir pamatu pamats Tavai nākotnei. Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola Tevi jau gaida. Mūsu skola noteikti Tev kļūs par mīļām otrajām mājām. Šeit Tevi gaida droša un atbilstoša vide, uzticami un profesionāli pedagogi.

 

Dokumentu iesniegšana no 01.06.2024.

 uzņemšana pamatizglītība

Iestājoties jāiesniedz:

 • 6.klases liecība,
 • Fotogrāfija skolēna apliecībai,
 • Obligāta medicīniskā izziņa (027/u veidlapa),
 • Ja izglītojamo uzņem speciālās izglītības programmā – valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums.

 

Skolas lietvedībā vecāki raksta skolas sagatavotu noteiktas formas iesniegumu.

Informācija uzziņai – t.29164754, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Topošais vidusskolēn!

 uzņemšana vidusskola

Mēs, Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas kuplā saime aicinām tieši Tevi – atbildīgo, motivēto un radošo jaunieti kļūt par vienu no mūsu izglītības iestādes izglītojamajiem.

 

Dokumentu iesniegšana no 01.06.2024..

 

Iestājoties jāiesniedz:

 • Apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts,
 • Personu apliecinošs dokuments (dzimšanas apliecība, pase vai ID karte),
 • Obligāta medicīniskā izziņa (027/u veidlapa),
 • Fotogrāfija skolēna apliecībai.

 

Skolas lietvedībā vecāki raksta skolas sagatavotu noteiktas formas iesniegumu.

  

Informācija uzziņai – t.29164754, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Profesionālās vidējās izglītības programma “Kokizstrādājumu izgatavošana”

 • Iegūstamā kvalifikācija– būvizstrādājumu galdnieks
 • Izglītības dokuments- diploms par profesionālo vidējo izglītību, trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis
 • Iepriekšējā izglītība- pamatizglītība
 • Īstenošanas ilgums- četri gadi

 būvizstrādājumu galdnieks 4 gadi

Profesionālās vidējās izglītības programma “Komerczinības”

 • Iegūstamā kvalifikācija– reklāmas komercdarbinieks
 • Izglītības dokuments- diploms par profesionālo vidējo izglītību, trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis
 • Iepriekšējā izglītība- pamatizglītība
 • Īstenošanas ilgums- četri gadi

 reklāmas komercdarbinieks 4 gadi

Profesionālās vidējās izglītības programma “Skaistumkopšanas pakalpojumi”

 • Iegūstamā kvalifikācija– vizuālā tēla stilists
 • Izglītības dokuments- diploms par profesionālo vidējo izglītību, trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis
 • Iepriekšējā izglītība- pamatizglītība
 • Īstenošanas ilgums- četri gadi

 vizuālā tēla stilists 4 gadi

 

mācību programma auklis viens ar pusi gads

reklāmas komercdarbinieks viens ar pusi gads

būvizstrādājumu galdnieks viens ar pusi gads

skaistumkopšanas pakalpojumu mācības pēc 12.klases