Iesniedzamie dokumenti

Iestājoties nepieciešamie dokumenti:

  • Apliecība par pamatizglītību vai izglītības dokuments, kas apliecina iepriekš iegūto izglītību;
  • Iesniegums par uzņemšanu izglītības iestādē (ja izglītojamais ir pilngadīgs, iesniegumu raksta pats izglītojamais).

 

Dokumentus pieņem līdz 20.augustam

Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā

Lietvedībā no plkst. 9.00 - 15.00

Vidzemes ielā 26, Balvos

Tālr. 29164754, 64521940