Priecē, ka šajā mācību gadā skola atkal ir kļuvusi par biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvija dalībskolu. JAL biedrība piedāvā izglītojamajiem izmēģināt dažādas praktisko mācību programmas. Viena no tām ir skolēnu mācību uzņēmumu veidošana. Skolēnu mācību uzņēmums (SMU) ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus.

Dūmakainais novembris noslēpumiem tīts. Apkārt miers un baltā gaidas. Sirds grib sajust  drošību. Gribas kā bērnam likt savu plaukstu drošā plaukstā un tā iet pa Latvijas ceļiem un takām.

Iededzam liesmiņas sirdī un logos katrs savai Latvijai. Latvijai, kura mīļa, Latvijai – augošai, Latvijai - rudenīgi skumjajai. Latvijai – mani saprotošai un Latvijai vēl neatklātajai un nesaprastajai.

Latviju nevar paņemt klēpī un apmīļot, Latviju nevar laist pasaulē vienu, būs jādodas līdzi.

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas un RVT Balvu teritoriālās struktūrvienības kolektīva rīts iesākās ar liesmiņām un novembra noskaņām kopīgā atceres rītā.  Kopā sanākušos uzrunāja skolas direktore Biruta Vizule un izglītojamo pašpārvaldes prezidents Elvis Garais.

6. novembrī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas kolektīvs devās pieredzes ekskursijā uz Valmieras pusi. Mūsu pirmā pietura bija  R CHOCOLATE –  neliela šokolādes gardumu ražotne Trikātas centrā, kur apmeklējām šokolādes meistardarbnīcu. Te uzzinājām šokolādes gardumu ražošanas noslēpumus, kā arī paši veidojām savus šokolādes brīnumus, kurus pēc tam ņēmām līdzi, lai ar tiem iepriecinātu savus mīļos. Katrs no mums jutās kā īsts mākslinieks, jo tika radītas visdažādākās formas šokolādītes: sirsniņas, kaķi, zivis, eglītes, koku lapas, sava vārda pirmais burts, mašīnas un kas tik vēl ne. Radošums sita augstu vilni.  Ražotnes veikaliņā varēja iegādāties šokolādes kārumus.

Aicinām uzņēmīgākos, drosmīgākos, mērķtiecīgākos un atraktīvākos jauniešus un skolotājus piedalīties Vislatvijas skolu projektā „Esi Līderis!”, kurā jau ir piedalījušies 12036 skolēnu no 152 skolām. Projektu dalībnieki ir drosmīgi un mērķtiecīgi kā arī, protams, uz veiksmi tendēti jaunieši visā Latvijā!

Projekts „Esi Līderis!” mērķis ir veicināt skolēna zināšanu un prasmju apguvi, attieksmju un vērtību veidošanos, lai jauniešus motivētu iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā.

Turklāt, projekts „Esi Līderis!” rūpējas ne tiki par saviem jauniešiem, bet arī par skolotājiem, piedāvājot apgūt bezmaksas dažādas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas. Programmas saskaņotas un apstiprinātas Izglītības un zinātnes ministrijā.

Skolas darbā aizritējis pirmais cēliens, viens mācību ceturksnis. Izkristalizējušies jautājumi, kas prasa uzmanību, apgūtas jaunas zināšanas, piedzīvoti daudzi pasākumi un plānots tiek mācību darba apkopojums pirmā semestra nogalē. Skolas sabiedriskajā dzīvē gatavojamies valsts svētku aktivitātēm novembrī un lūkojamies gada skaistākā laika atnākšanai arī skolas sadzīvē.

Oktobra mēnesī skolas vecāko klašu izglītojamajiem Eiropas gada attīstībai 2015 ietvaros ekonomikas mācību stundās tika demonstrētas dokumentālās filmas “Ar domu par labāku pasauli” un “Senegāla.  Džamagenas stāsts”, kas vēsta par ekonomisko, ekoloģisko un sociālo situāciju jaunattīstības valstīs.

Filmu mēneša ietvaros diskusiju un eseju veidā ekonomikas stundās  tika meklētas atbildes uz jautājumu, kā katrs no mums var sniegt palīdzību trūcīgām un mazāk attīstītām valstīm, veicinot ilgtermiņa sociālo, ekoloģisko un ekonomisko attīstību, tādā veidā samazinot nabadzību, nodrošinot drošību un mieru pasaulē.

Katru gadu rudens brīvdienās mūsu skolā notiek meistarklases nodarbības un diskusija par aktuālām tēmām metodikā. Šogad tas bija seminārs par izglītības kvalitāti un kritērijiem, kā var noteikt, izmērīt, kas ir un kad ir kvalitāte.

Direktores vietniece izglītības jomā Anna Krēmane rosināja skolotājus iepazīties  ar Valsts prezidenta R.Vējoņa ,  Izglītības un Zinātnes ministres M.Seiles, valstī pazīstamu pedagogu pārdomām par izglītības kvalitāti, kā arī Izglītības Valsts kvalitātes dienesta kvalitātes monitoringa ( uzraudzības) kritērijiem.

Atsaucot atmiņā visus nedēļas notikumus, profesionālās izglītības, mākslas un mūzikas metodiskā komisija secināja, ka tā ir bijusi rosīga un produktīva:

  • šūšanas kabinetā uzstādījām jaunās „Bernina” šujmašīnas;
  • saņēmām iepirkumu: diegus, lineālus, lekālus, mērlentes, drēbnieku ziepes un citus šūšanas piederumus;
  • trešdien „Amatnieku rītā” skatījāmies filmu par tērpu kolekciju finālskati „Raksti” Rīgā, Latviešu biedrības namā un apbalvojām meitenes, kuras izcīnīja divus sudraba diplomus;

Kad pagājušā gada uzvarētāji – 11.b klase (kl. audz. A. Krēmane), šogad – 12.b klase (kl. audz. G. Stepanovs) ceļojošajai balvai piesita plāksnīti ar iegravētu gadu un klasi, amatu skolotājiem bija pārsteigums – tā jau ir divpadsmitā! Tātad pasākums, tāpat kā mācekļi, ir izturējis visus pārbaudījumus, ja spējis noturēties tik ilgi.

Pasākumā piedalījās visu klašu, kursu un viengadīgās „Auklīšu” programmas meiteņu komandas.

Kā katru gadu, arī šogad komandām bija jāiztur dažādi mācekļu pārbaudījumi 11 stacijās, praktiski darbojoties un atbildot uz teorētiskajiem jautājumiem. Lai, piemēram, atbildētu uz Viktora Šļunceva sagatavoto jautājumu par viņa izgatavoto svečturi, bija jāzina Balvu muižas vēsture.

Mūsu skolas 7.a klases meitenes  Alise, Daniela, Arina, Linda un Viviāna kopā ar klases audzinātāju nolēma piedalīties Iekšlietu ministrijas, Līvu Akvaparka, A/S „Latvijas Gāzes”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Latvijas skolu 7.-8. klašu skolēniem rīkotajā konkursā informatīvi izglītojošā projekta „Esi drošs – neesi pārdrošs” ietvaros.

Šī projekta mērķis ir nostiprināt skolēnu pamatzināšanas un veicināt viņu izpratni par drošību ikdienā un rīcību kritiskās situācijās, kā arī pievērst uzmanību problemātikai, kas skar skolēnu izglītošanu ar drošību saistītiem jautājumiem.

19. oktobrī , uzsākot Balvu novada pašvaldības, Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas un SIA „Burda salons” trīspusējo profesionālās izglītības ievirzes projektu, Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV) viesojās SIA ”Burda salons” valdes priekšsēdētāja Gunta Brūmane un šī uzņēmuma izpilddirektors Ivo Pūķis, kuri uzdāvināja skolai 8 firmas „Bernina” šujmašīnas, vienu overloku un programmējamo izšūšanas šujmašīnu> kopsummā EUR 2574 vērtībā.