Tradicionālo svētku svinēšana ir izaicinājums. Svētki, kuri savu vietu vēl tikai grib nostiprināt, ir svinami pēc sajūtam. BPVV izglītojamo pašpārvaldes jaunieši izvēlējas sagaidīt Valentīna dienu ar aktivitātēm, našķēšanos un „multenes” kopīgu skatīšanos.


Turpinās Erasmu+ projekta “Starpvalstu mobilitātes – moderns īsceļš uz profesionālo pilnveidi realizācija.

Katra mobilitātes dalībnieka vizīte tiek iepriekš izplānota un sagatavota. Ārzemju sadarbības   partneri  gādā par izmitināšanu, profesionālajām vizītēm, kultūras programmu.  Projekta koordinatore Marita Deņisova rūpējas par līgumu slēgšanu, ceļojuma dokumentu sagatavošanu, atskaišu sagatavošanu, seko rēķinu apmaksai.   Katrs mobilitātes dalībnieks, ierodoties mērķa valstī,  tiek sagaidīts, izmitināts viesnīcā.  Katru dienu partneru  pārstāvja pavadībā mūsu skolotājs dodas vienā vizītē – vai nu atbilstoši profilam apmeklēt kādu mācību iestādi un vērot mācību procesu, vai arī bauda kultūras dzīvi.

Balvu novada Jauniešu Gada balvas 2015 pasniegšanas ceremonijā 29. janvārī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas pretendenti trīs kategorijās sevi pieteica ar spēcīgām prezentācijām par viņu paveiktajiem labajiem darbiem.

Kategorijā „Gada brīvprātīgais 2015” skolu pārstāvēja Alīna Logina, kura ir izglītojamo pašpārvaldes kultūras dzīves radošā personība. Alīnu prezentēja iepriekšējā IP  kultūras ministre Agnese Nikandrova un prezentācijā atklāja Alīnas brīvprātīgā darba dažādas šķautnes. Noformēšana, pasākumu vadīšana, organizēšana ir darba pieredze, kas viņai noderēs nākotnē. Prezentācija atklāja faktu, ka Alīna arī audzē pieredzi pedagoģiskajā jomā, pildot deju skolotāja palīga pienākumus deju studijas „Terpsihora” jaunākajās deju grupās.

15.janvārī  Balvu profesionālās un vispārizglītojošās skolas  8.-10.klašu skolēni,  1.kursa audzēkņi un audzinātājas devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Apmeklējām  Dabas muzeju,Šokolādes muzeju, Stūra māju, Anatomikumu.Pēcpusdienā roku iemēģinājām boulinga zālē.Vakarā  apmeklējām Rīgas’’Dinamo’’ un Novokuzņeckas ‘’Metalurga’’ spēli.

Emocijas neaprakstāmas, jo līdz pēdējai minūtei  nebija paredzams spēles rezultāts.Mūsu hokejistu uzvara saviļnoja līdzjutējus,ka arī pēc spēles noslēguma cilvēki skandināja  Rīgas ‘’Dinamo’’vārdu ielās, arī mēs.Brīnišķīgs kopības brīdis.  

Redzētais un dzirdētais  lieliski noderēs mācību stundās.Ekskursija izdevusies. Paldies vecākiem par materiālo atbalstu.Pateicības vārdi šoferim Francim Buk šam par jauko vizināšanu.Vislielākais paldies skolēniem par labo uzvedību, audzinātājām par sadarbību.

Gunta Blauma,10.b klases audzinātāja

 

Tradīcijas ir tas, ko mēs nododam nākamajām paaudzēm. Katari skolai tās ir savas, kas veido koptēlu. Tradīcijas turpinās, jo tā ir skolas kolektīva iekšējā nepieciešamība tās turpināt. Pasākums „Vīru spēles” Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā ir  jau astoņus gadus. Idejas kuratori: skolas vēstures skolotāji Vineta Muzaļevska un Ainārs Strads,  un sporta skolotājs Gatis Stepanovs. Šajā pasākumā apvienojas patriotisma gars un fizisku pārbaudījumu kopums.

Pasākums „Vīru spēles” notika janvārī, pieminot barikāžu 25 gadadienu, godinot tā laika stipros cilvēkus. Bet sākums bija neierasts, jo visi klātesošie vienojās zibakcijā „PrezidentVeseļojies”, tā izsakot savu atbalstu mūsu valsts prezidentam.

Liels paldies skolai par lielisko iespēju piedalīties ERASMUS+ apmaiņas programmā Vācijā!

Ar prieku izmantoju vienas nedēļas mobilitātes Berlīnē - vienā no lielākajām Eiropas galvaspilsētām. Berlīnē biju otro reizi, taču labprāt vēlreiz aplūkoju vēsturiskos apskates objektus, sākot no Brandenburgas vārtiem, Vācijas Parlamenta rezidenci - vēsturisko Reihstāgu, Memoriālu, Aleksandra laukumu, TV torni u. c.

Sestdien apmeklēju pasaules izstādi – tirgu. Vajag aizbraukt uz Vāciju, lai iepazītos ar latviešu juvelieriem un porcelāna ražotājiem. Bija liels prieks redzēt divus latviešu stendus starp simtiem indiešu, āfrikāņu, indiāņu, ķīniešu un citu tautu tirgotājiem.  Pētot dažādās lietas, domāju, ka arī mūsu skola ar saviem darbiem te izskatītos ļoti pievilcīgi un atšķirīgi, ja vien stenda vieta nemaksātu 2000 euro. No Piebalgas porcelāna ražotājiem saņēmu jauku dāvaniņu.

Priecē, ka šajā mācību gadā skola atkal ir kļuvusi par biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvija dalībskolu. JAL biedrība piedāvā izglītojamajiem izmēģināt dažādas praktisko mācību programmas. Viena no tām ir skolēnu mācību uzņēmumu veidošana. Skolēnu mācību uzņēmums (SMU) ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus.

Dūmakainais novembris noslēpumiem tīts. Apkārt miers un baltā gaidas. Sirds grib sajust  drošību. Gribas kā bērnam likt savu plaukstu drošā plaukstā un tā iet pa Latvijas ceļiem un takām.

Iededzam liesmiņas sirdī un logos katrs savai Latvijai. Latvijai, kura mīļa, Latvijai – augošai, Latvijai - rudenīgi skumjajai. Latvijai – mani saprotošai un Latvijai vēl neatklātajai un nesaprastajai.

Latviju nevar paņemt klēpī un apmīļot, Latviju nevar laist pasaulē vienu, būs jādodas līdzi.

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas un RVT Balvu teritoriālās struktūrvienības kolektīva rīts iesākās ar liesmiņām un novembra noskaņām kopīgā atceres rītā.  Kopā sanākušos uzrunāja skolas direktore Biruta Vizule un izglītojamo pašpārvaldes prezidents Elvis Garais.

6. novembrī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas kolektīvs devās pieredzes ekskursijā uz Valmieras pusi. Mūsu pirmā pietura bija  R CHOCOLATE –  neliela šokolādes gardumu ražotne Trikātas centrā, kur apmeklējām šokolādes meistardarbnīcu. Te uzzinājām šokolādes gardumu ražošanas noslēpumus, kā arī paši veidojām savus šokolādes brīnumus, kurus pēc tam ņēmām līdzi, lai ar tiem iepriecinātu savus mīļos. Katrs no mums jutās kā īsts mākslinieks, jo tika radītas visdažādākās formas šokolādītes: sirsniņas, kaķi, zivis, eglītes, koku lapas, sava vārda pirmais burts, mašīnas un kas tik vēl ne. Radošums sita augstu vilni.  Ražotnes veikaliņā varēja iegādāties šokolādes kārumus.

Aicinām uzņēmīgākos, drosmīgākos, mērķtiecīgākos un atraktīvākos jauniešus un skolotājus piedalīties Vislatvijas skolu projektā „Esi Līderis!”, kurā jau ir piedalījušies 12036 skolēnu no 152 skolām. Projektu dalībnieki ir drosmīgi un mērķtiecīgi kā arī, protams, uz veiksmi tendēti jaunieši visā Latvijā!

Projekts „Esi Līderis!” mērķis ir veicināt skolēna zināšanu un prasmju apguvi, attieksmju un vērtību veidošanos, lai jauniešus motivētu iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā.

Turklāt, projekts „Esi Līderis!” rūpējas ne tiki par saviem jauniešiem, bet arī par skolotājiem, piedāvājot apgūt bezmaksas dažādas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas. Programmas saskaņotas un apstiprinātas Izglītības un zinātnes ministrijā.

Skolas darbā aizritējis pirmais cēliens, viens mācību ceturksnis. Izkristalizējušies jautājumi, kas prasa uzmanību, apgūtas jaunas zināšanas, piedzīvoti daudzi pasākumi un plānots tiek mācību darba apkopojums pirmā semestra nogalē. Skolas sabiedriskajā dzīvē gatavojamies valsts svētku aktivitātēm novembrī un lūkojamies gada skaistākā laika atnākšanai arī skolas sadzīvē.