Vasaras brīvdienas ir sākušās, taču pieprasījums pēc tērpu demonstrējumiem nebeidzas, tāpēc meitenes un skolotāja Anita  Matule gludina tērpus.

18. jūnijā ielīgošanas svētku pasākumā Balvu novada sociālā dienesta pagalmā piedalījāmies ar tērpu kolekcijas „Līgo” demonstrējumu. Mums bija patīkams pārsteigums no svētku organizatoriem, jo dāvaniņās mums bija sarūpētas skaistas krūzītes.

3. jūlijā Balvu parkā  norisinājās pirmā Ziemeļlatgales uzņēmēju diena, kurā rādījām kolekcijas „Raksti” un „Nāc līdzi”.  Šajā pasākumā saņēmām daudz komplimentu, tāpēc Inta Kaļva mums apsolīja ceļojumu uz Baltkrieviju. Turēsim pie vārda!

Bet 9. jūlijā Balvu muižā semināra „Pieaugušo izglītība, vajadzības un iespējas” atklāšanā  iepazīstinājām ar tērpu kolekcijām „Baltijas saule” un „Raksti”.

A. Matule

3. jūnijā mūsu skolas audzēkņi un skolotāji devās uz Valmieru, lai piedalītos Latvijas – Japānas amtnieku sadraudzības svētkos, kur pārstāvēja Ziemeļlatgali.

Skolotāja Skaidrīte Veina ar audzēknēm radošajās meistardarbnīcās mācīja netradicionālu tekstilapdruku, Ēriks Kanaviņš un Aigars Noviks rādīja dažādas koka spēles, bet Anitas Matules audzēkņi demonstrēja vairākas tērpu kolekcijas.

Pasākumā Amatnieku parkā piedalījās arī 1. un 2. kursa audzēkņi.

Svētkos varēja sadarboties ar vietējiem uzņēmējiem, vērot valmieriešu uzstāšanos un klausīties japāņu dziedāšanu gan savā, gan latviešu valodā.

Bet Maruta Castrova bija parūpējusies, lai mēs visi varētu baudīt desiņas un gardu ugunskurā vārītu baraviku zupu.

A. Matule

Cienījamie jaunieši no 17-29 gadiem!

 Piedāvājam apgūt profesiju  par ESF līdzekļiem Jauniešu garantijas projekta ietvaros šādās programmās:

viengadīgās arodizglītības programmas:

  • Šūto izstrādājumu izgatavošana, kvalifikācija - šuvējs
  •  Būvdarbi, kvalifikācija- apdares darbu strādnieks
  •  Koka izstrādājumu izgatavošana, kvalifikācija- galdnieks

29. maijs ir pēdējā mācību diena 6.-8. un 10.-11. klašu skolēniem. Ir aizritējis ātri un nemanāmi kārtējais mācību gads. Šoreiz šie svētki bija dubultā: gan pateicība par labi paveiktajiem darbiem, gan gaidītā vasaras brīvlaika sākums.

Skolas kolektīvs var lepoties ar daudziem sadarbības partneriem un draugiem. Prieks, ka no 70 uzaicinātajiem mecenātiem daļa bija izbrīvējuši laiku, lai ierastos uz pasākumu. Vistālāko ceļu bija mērojusi G. Brūmane, salona „ Burda” vadītāja, no Rīgas. Direktore B.  Vizule svētku uzrunā izteica prieku par paveiktajiem darbiem, par sadarbību ar sponsoriem, vecākiem, par čaklajiem skolēniem un radošajiem skolotājiem.

2013. gadā angļu valodas skolotāja Arnita Gaiduka uzrakstīja kārtējo pieteikumu

„ Comenius” projektam, un tas tika apstiprināts. Iepriecināja, ka mūsu skola tika iekļauta kopā ar tādām sadarbības valstīm kā Polija, Čehija, Nīderlande, Turcija, Spānija, Anglija. Uz pirmo  vizīti  2013. gada novembrī Spānijā devās projekta koordinatore A.Gaiduka un skolas vadība, lai saplānotu mobilitātes. Turpmākajā pieredzes apmaiņā uz 5 valstīm devās skolēni un skolotāji. Viņi prezentēja mūsu valsti, skolu, novadu, mācījās un saņēma uzslavas par labām angļu valodas zināšanām un uzvedības kultūru.

Kā ik gadu 9. un 12. klasei mācību laiks beidzas ātrāk nekā pārējām klasēm, jo sākas nopietno pārbaudījumu- eksāmenu laiks.

Šogad 8.a klase un 11.b klase bija sagatavojusi  ļoti neparastu pasākumu- improvizētu tiesas sēdi, kurā īpašā veidā ļāva izlaidumu klasēm atskatīties uz skolā piedzīvotajiem notikumiem, pasākumiem un jautrajiem mirkļiem. Tiesas process bija ļoti interesants, jautriem mirkļiem pārbagāts. Rezultātā 9. klase tika „notiesāta” uz trīs gadiem, sodu” izciešot” BPVV, bet 12. klasei tika piespriesti piespiedu darbi- eksāmeni, pēc kuriem visi 12. klases skolēni tiks attaisnoti un palaisti brīvībā.

Šogad Eiropas eksāmenu Latvijā kārtoja 5000 skolēnu un pieaugušo.

15. maijā Rīgā Eiropas Savienības mājā notika Eiropas eksāmena fināls, kurā piedalījās erudītākie skolēni no visas Latvijas. No mūsu skolas uz finālsacensībām tika uzaicināta 6.klases skolniece Viviāna Beļeviča un savā vecuma grupā ieguva 4. vietu valstī. Tas ir ļoti augsts rezultāts. Apsveicam un lepojamies!

Paldies skolotājai Vinetai par ieguldīto darbu!

Katru gadu 9.maijā tiek atzīmēta Eiropas diena. Skolas izglītojamie tika iesaistīti dažādās aktivitātēs, lai uzzinātu  vairāk par Eiropas Savienību, jau krietni ātrāk. Triju mēnešu garumā 24 skolas audzēkņi kopā ar sk. Vinetu  gatavojās konkursam              ” Euroscola 2015” ,  izveidojot Eiropas Parlamentam elektronisko pastkarti ” Ko TU atstāsi aiz sevis? Izvēlies nākotni jau šodien! ”, 8.maijā 6.klases skolēni  piedalījās ‘’Eiropas Eksāmenā”,  9.klases meitenes  kopā ar skolotāju veidoja informatīvu plakātu par 9.maiju kā Eiropas dienu.  Katrai klasei tika organizētas  vēstures un ekonomikas mācību stundas par Eiropas Savienību. Stundas sākās ar skolotājas veidotās  prezentācijas par Eiropas dienas rašanās vēsturi demonstrēšanu, turpinājumā izglītojamie piedalījās konkursā” Cik daudz zinām par Eiropas Savienību?”, jautājumi bija par dažādām ES jomām, kurus  sagatavoja sk. Ainārs.  Viserudītākie konkursa kopvērtējumā izrādījās 10b.klase. Mācību stundās tika demonstrētas daudzveidīgas, izglītojošas mācību filmas par ES vēsturi, attīstību, ekonomiku, neizpalika arī animācijas filmu  „ 8 stāsti par eiro”  skatīšanās , tika spēlētas spēles tiešsaistē portālā www.europa.eu. Skolēni papildināja savas zināšanas, uzzināja daudz jauna un noderīga arī skatoties  prezentāciju ciklu par Eiropas Savienības dažādajām darbības jomām.

Skolotājai un skolēniem gandarījums par paveikto!

Sk.Vineta

Deviņi aktīvākie un centīgākie  6. klases audzēkņi nolēma sagatavoties un piedalīties Eiropas komisijas  organizētajā” Eiropas eksāmenā”, kurš tika izsludināts portālā www.e-klase.lv un  notika 8.maijā tiešsaistē. Katram dalībniekam bija jāreģistrējas ar saviem personas datiem „Eiropas eksāmena” platformā. Eksāmenu veidoja 30 dažādas sarežģītības  jautājumi par ES vēsturi, attīstību, institūcijām, eirozonu, Latvijas dalību ES un daudz citu jautājumu. Darbs bija jāveic 30 minūtēs.

Par godu Latvijas neatkarības atgūšanas 25. gadadienai  direktores vietniece audzināšanas jomā D. Mediniece aicināja BPVV skolēns un skolotājus piedalīties akcijā „Foto sveiciens  manai Latvijai”.

Skolas kolektīvs izveidoja saules formu  ar Latvijas karogu centrā. Visi kopā izteicām vēlējumu savai zemei: „Saules mūžu Latvijai!”