28.aprīlī skolotājas Anita Matule un Skaidrīte Veina devās uz Rēzekni, lai piedalītos seminārā – meistarklasē par „Brother” šujmašīnu šūšanas tehnikām un šūšanas tehnoloģiskajiem procesiem. Skolotājas papildināja zināšanas par novitātēm šujmašīnu ražošanā, programmējamo šujmašīnu iespējām un, kā ar dažādām  palīgierīcēm uzlabot darba efektivitāti.

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas

Projekts: EUROSCOLA 2015

„Ko TU atstāsi aiz sevis? Izvēlies nākotni jau šodien!”


Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas audzēkņi gatavojas piedalīties Eiropas parlamenta Informācijas biroja izsludinātajā konkursā ” EUROSCOLA 2015”, izveidojot Eiropas parlamenta elektronisko pastkarti.

Jau februārī konkursam sāka gatavoties 24 Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas jaunieši. Trīs mēnešu laikā viņi piedalījās diskusijās, kurās tika nokaidroti aktuālākie jautājumi un problēmas, un kā tos regulē Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas normas. Tika izpētīta pieejamā informācija internetā, bibliotēkās par Eiropas parlamenta uzbūvi, darbību un to, kā tur pieņemtie lēmumi ietekmē ES valstu likumdošanu.