Oktobra mēnesī skolas vecāko klašu izglītojamajiem Eiropas gada attīstībai 2015 ietvaros ekonomikas mācību stundās tika demonstrētas dokumentālās filmas “Ar domu par labāku pasauli” un “Senegāla.  Džamagenas stāsts”, kas vēsta par ekonomisko, ekoloģisko un sociālo situāciju jaunattīstības valstīs.

Filmu mēneša ietvaros diskusiju un eseju veidā ekonomikas stundās  tika meklētas atbildes uz jautājumu, kā katrs no mums var sniegt palīdzību trūcīgām un mazāk attīstītām valstīm, veicinot ilgtermiņa sociālo, ekoloģisko un ekonomisko attīstību, tādā veidā samazinot nabadzību, nodrošinot drošību un mieru pasaulē.

Katru gadu rudens brīvdienās mūsu skolā notiek meistarklases nodarbības un diskusija par aktuālām tēmām metodikā. Šogad tas bija seminārs par izglītības kvalitāti un kritērijiem, kā var noteikt, izmērīt, kas ir un kad ir kvalitāte.

Direktores vietniece izglītības jomā Anna Krēmane rosināja skolotājus iepazīties  ar Valsts prezidenta R.Vējoņa ,  Izglītības un Zinātnes ministres M.Seiles, valstī pazīstamu pedagogu pārdomām par izglītības kvalitāti, kā arī Izglītības Valsts kvalitātes dienesta kvalitātes monitoringa ( uzraudzības) kritērijiem.

Atsaucot atmiņā visus nedēļas notikumus, profesionālās izglītības, mākslas un mūzikas metodiskā komisija secināja, ka tā ir bijusi rosīga un produktīva:

  • šūšanas kabinetā uzstādījām jaunās „Bernina” šujmašīnas;
  • saņēmām iepirkumu: diegus, lineālus, lekālus, mērlentes, drēbnieku ziepes un citus šūšanas piederumus;
  • trešdien „Amatnieku rītā” skatījāmies filmu par tērpu kolekciju finālskati „Raksti” Rīgā, Latviešu biedrības namā un apbalvojām meitenes, kuras izcīnīja divus sudraba diplomus;

Kad pagājušā gada uzvarētāji – 11.b klase (kl. audz. A. Krēmane), šogad – 12.b klase (kl. audz. G. Stepanovs) ceļojošajai balvai piesita plāksnīti ar iegravētu gadu un klasi, amatu skolotājiem bija pārsteigums – tā jau ir divpadsmitā! Tātad pasākums, tāpat kā mācekļi, ir izturējis visus pārbaudījumus, ja spējis noturēties tik ilgi.

Pasākumā piedalījās visu klašu, kursu un viengadīgās „Auklīšu” programmas meiteņu komandas.

Kā katru gadu, arī šogad komandām bija jāiztur dažādi mācekļu pārbaudījumi 11 stacijās, praktiski darbojoties un atbildot uz teorētiskajiem jautājumiem. Lai, piemēram, atbildētu uz Viktora Šļunceva sagatavoto jautājumu par viņa izgatavoto svečturi, bija jāzina Balvu muižas vēsture.

Mūsu skolas 7.a klases meitenes  Alise, Daniela, Arina, Linda un Viviāna kopā ar klases audzinātāju nolēma piedalīties Iekšlietu ministrijas, Līvu Akvaparka, A/S „Latvijas Gāzes”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Latvijas skolu 7.-8. klašu skolēniem rīkotajā konkursā informatīvi izglītojošā projekta „Esi drošs – neesi pārdrošs” ietvaros.

Šī projekta mērķis ir nostiprināt skolēnu pamatzināšanas un veicināt viņu izpratni par drošību ikdienā un rīcību kritiskās situācijās, kā arī pievērst uzmanību problemātikai, kas skar skolēnu izglītošanu ar drošību saistītiem jautājumiem.

19. oktobrī , uzsākot Balvu novada pašvaldības, Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas un SIA „Burda salons” trīspusējo profesionālās izglītības ievirzes projektu, Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV) viesojās SIA ”Burda salons” valdes priekšsēdētāja Gunta Brūmane un šī uzņēmuma izpilddirektors Ivo Pūķis, kuri uzdāvināja skolai 8 firmas „Bernina” šujmašīnas, vienu overloku un programmējamo izšūšanas šujmašīnu> kopsummā EUR 2574 vērtībā.

Pateicības ar šādiem J. Halevi vārdiem mūsu skolas audzēkņi un skolotāji saņēma par ieguldījumu Karjeras nedēļas „Es būšu...” organizēšanā Strautiņu pamatskolā, Alūksnes novadā.

Ar šo skolu mums jau ir izveidojusies sadarbība 8 gadu garumā, kopš skolotāja Sandra Buliņa ar skolēniem brauc uz mūsu skolas bērnu modes skatēm.

Strautiņu pamatskolā mācījās arī 3. kursa audzēknis Artūrs Melgalvis. Viņu ļoti atsaucīgi sagaidīja gan bijušie skolas biedri, gan skolotāji. Artūrs pastāstīja, kā viņam klājas mūsu skolā, kādas prasmes apguvis, kādus koka izstrādājumus izgatavojis, un atbildēja uz daudzajiem jautājumiem no zāles. Artūrs izstāstīja, ka zeļļa kvalifikācijas darbā vēlētos izgatavot savai bijušajai skolai skaistu galdu aktu zālei un cer, ka mūsu skola atbalstīs viņa ieceri.

BPVV pēdēja gada laikā pārdzīvojusi izmaiņas un turpina darboties jaunā kvalitātē. Pagājušajā mācību gadā ir paveikts daudz – akreditētas divas četrgadīgās profesionālās izglītības programmas un audzēkņi pirmo reizi skolas, novada vēsturē sāka saņemt ESF stipendiju. Direktore Biruta Vizule uzsāka sadarbību ar uzņēmējiem, kā rezultāta tika saņemti dāvinājumi skolai materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai. Tika uzsākta sadarbība ar „Burda Salons” un tās vadītāju Guntu Brūmani, kā rezultātā skolai būs  8 jaunas šujmašīnas. Ir izveidojusies laba sadarbība ar novada pašvaldību un deputātiem. Direktores vietniece Anna Krēmane kopā ar MK vadītājiem un skolotājiem izstrādāja 9 jaunas profesionālās izglītības programmas. Darbs vainagojies ar panākumiem, un skolā norit jauns projekts „ Jauniešu garantija”.

9. oktobrī novadu skolotāju ballē tika pasniegtas balvas pedagogiem  dažādās nominācijās. Nominācijā „ Inovācijas izglītībā” mūsu skola pieteica profesionālo priekšmetu skolotāju Anitu Matuli. Viņu atpazīst ne tikai Balvu novadā, bet arī kaimiņnovados un visā valstī. Viņa izstrādā A kursu programmas, vada nodarbības ar aizrautību, piedalās daudzos konkusos un gūst uzvaras. Vislielākais prieks, ka mūsu skolas meitenes tērpu radošajā konkursā Rīgā Dziesmu svētku laikā ieguva divas sudraba godalgas. Viņa ir lieliska audzinātāja, ar savu pieredzi dalās laikrakstā „Izglītībā un Kultūrā”.

„Pastāvēs, kas pārmainīsies...”(Rainis)

Septembrī, kad svinam dzejas dienas visā valstī, BPVV skolā viesojās PATS Rainis un Aspazija. Dzejas priekšnesumā akcentējot savu nozīmību latviešu literatūrā, izceļot abu literātu daiļrades laikmetīgumu, aktualitāti un vitalitāti. 12. klases skolniece Agnese Nikandrova un 11.klases skolēns Elvis Garais deklamēja dzeju, kas atklāj pašu autoru dzīves vērtības-mīlestību, esību, dzīves apziņu. Skolēni bija parūpējušies, lai arī vizuāli līdzinātos mūsu dižgaru tēliem, piemeklējot gan atbilstošu apģērbu, gan veidojot frizūras. Latviešu valodas skolotāja Gunita Čubare bija sagatavojusi mācību filmu par Raini un Aspaziju, apkopojot īsumā svarīgāko informāciju par dzejnieku dzīvi un daiļradi. Paldies Agnesei un Elvim par  „dvēseles stundu”, uzņēmību, uzdrīkstēšanos  un radošumu!

Skolotāja: G. Čubare

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola ir uzsākusi Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ mobilitāšu projekta     “ Starpvalstu mobilitātes-mūsdienīgs īsceļš uz profesionālo pilnveidi” (projekta Nr.2015-1-LV01KA102-013289) realizāciju.

Projekts paredz mūsu skolas mācībspēku,  kolēģu, profesionālo priekšmetu pasniedzēju, stažēšanos, darba vērošanu piecās dažādās Eiropas valstīs: Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē, Spānijā, Itālijā, Vācijā un Bulgārijā. Bez tam piecus mūsu skolas audzēkņus minētais projekts nodrošinās ar  prakses vietām Anglijā.


Vai vasarā vēlaties apmeklēt nometni, kuru organizē skola?