BPVV izglītojamie izsaka sirsnīgu pateicību „Velku biedrībai”