Mācībspēki 2023./2024.g

Nr.p.k.

Skolotāja vārds, uzvārds

Amats

1.      

Biruta Vizule

Izglītības iestādes direktore

2.      

Inga Čipate

Direktores vietniece profesionālās izglītības darbā

3.      

Inta Vilkaste

Direktores vietniece izglītības jomā

4.      

Benita Urtāne

Direktores vietniece metodiskajā darbā un vispārējās vidējās izglītības skolotāja

5.      

Līga Annuškāne

Profesionālās izglītības skolotāja

6. 

Sintija Strapcāne

Profesionālās izglītības skolotāja

7.   

Anita Balantajeva

Profesionālās izglītības un vispārējās vidējās izglītības skolotāja

8.    

Iluta Balule

Profesionālās izglītības, vispārējās vidējās izglītības skolotāja un interešu izglītības skolotāja

9.

Diāna Bojāre

Vispārējās vidējās izglītības skolotāja

10.  

Larisa Berne

Vispārējās vidējās izglītības skolotāja un  interešu izglītības skolotāja

11. 

Agnese Circene

Sociālais pedagogs 

12. 

Inese Circene

Profesionālās izglītības un vispārējās vidējās izglītības skolotāja

13.  

Guntis Circens

Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības skolotājs

14.   

Dzintars Čerbakovs

Profesionālās izglītības skolotājs un vispārējās vidējās izglītības skolotājs

15.  

Gunita Čubare

Profesionālās izglītības un vispārējās vidējās izglītības skolotāja

16.  

Arnita Gaiduka

Vispārējās vidējās izglītības skolotāja

17.  

Elita Gaile

Profesionālās izglītības, interešu izglītības skolotāja un internāta skolotāja

18.

Viola Garā

Profesionālās izglītības un vispārējās vidējās izglītības skolotāja

19.  

Sintija Sērmūkša

Interešu izglītības, vispārējās vidējās izglītības skolotāja un internāta skolotāja

20.  

Liena Indrika

Profesionālās izglītības skolotāja un internāta skolotāja

21. 

Inga Trupovniece

Profesionālās izglītības skolotāja

22.  

Gunta Nagle Kaņepe

Profesionālās izglītības skolotāja

23. 

Biruta Kindzule

Profesionālās izglītības skolotāja

24.  

Lienīte Galvanovska

Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības skolotāja

26.   

Sigita Loča

Speciālās izglītības skolotāja

27. 

Marina Ločmele

Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības skolotāja

28. 

Sandra Mozule

Profesionālās izglītības skolotāja

29.     

Aigars Noviks

Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības skolotājs, interešu izglītības skolotājs

30.  

Ināra Orbidāne

Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības skolotāja

31.

Gatis Stepanovs

Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības skolotājs, interešu izglītības skolotājs un internāta skolotājs

32.  

Ainārs Strads

Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības skolotājs

33. 

Iluta Tihomirova

Internāta skolotāja

34.  

Skaidrīte Veina

Vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības skolotāja

35. 

Agris Veismanis

Interešu izglītības skolotājs

36. 

Lina Veselova

Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības skolotāja

37.

Kirils Logins

Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības skolotājs

38.

Gatis Budevičs

Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības skolotājs

39.

Inese Kokoreviča

Vispārējās vidējās izglītības skolotāja un  interešu izglītības skolotāja

40.

Lilita Kūkoja

Vispārējās vidējās izglītības skolotāja

41.

Inga Grigule

Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības skolotājs

42.

Madara Kiseļova

Profesionālās izglītības skolotājs
43.

Ilze Saidāne

Vispārējās vidējās izglītības skolotāja
44.

Modrīte Markova

Izglītības psihologs