BPVV interešu izglītības pulciņu nodarbību grafiks 2016./2017.m.g.

Nr. p.k.

 

Pulciņš

Telpa

Pirmdienās

Otrdienās

Trešdienās

Ceturtdienās

Piektdienās

Pedagogs

1.

8.-9.klašu vokālais ansamblis

2.kab.

 

 

 

8.15-8.55

8.15-8.55

 

 

A.Ločmele

2.

Tekstiltehniku sintēzes darbi

 

 

6.kab.

 

 

14.30-16.00

 

 

Sk. Veina

3.

Vides objektu dizains

 

6.kab.

 

 

 

 

 

12.10-13.30

Sk. Veina

4.

Abstrakto tērpu dizains un tehnoloģijas

 

 

14.kab.

 

 

 

 

15.20-16.50

 

A.Matule

5.

Dekoratīvā mašīnizšūšana

 

14.kab.

 

 

 

15.20-16.50

 

 

A.Matule

6.

Meistarstiķis

 

 

14.kab.

 

 

 

17.00-17.40

 

A.Matule

7.

Virpošana

 

3.kab.

 

 

 

 

15.10-16.30

 

A.Noviks

8.

Kokgriešana

 

 

4.kab.

 

 

15.10-16.30

 

 

A.Noviks

9.

Koka un metāla rotaslietuizgatavošana

 

4.kab.

 

8.10-8.50

8.10-8.50

 

 

Ē. Kanaviņš

10.

Defilē un stājas veidošana

Aktu zāle

 

 

 

 

 

 

15.20-16.00

I.Balule

11.

Skolēnu mācību uzņēmumi 7.-9.kl.

 

RVT telpas

 

 

 

 

 

13.30-17.30

 

B.Šāvele

12.

Skolēnu mācību uzņēmumi 10.-12.kl.,1.-4.k.

 

RVT telpas

 

 

 

13.30-17.30

 

B.Šāvele.

13.

Sporta spēles 7.-9.kl.

Sporta zāle

 

 

 

 

 

 

15.10-15.50

 

15.10-15.50

 

 

 

 

G. Stepanovs

 

 

14.

Sporta spēles 10.-12.kl./ 1.-4.k.

Sporta zāle

 

 

 

 

15.10-15.50

15.10-15.50

 

 

G. Stepanovs