BPVV  2022./2023. mācību gadā īsteno sekojošas izglītības programmas:

Nosaukums

Kods

Licences Nr./ Akreditācijas ID

Pamatizglītības 2.posma (7. – 9.klase) programma 

23011111

AP_3618

Speciālās pamatizglītības otrā posma programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

23015611

AP_3619

Vispārējās vidējās izglītības programma 

31016011

13449

Vispārējās vidējās izglītības programma (neklātiene)

31016013

AP-3615