BPVV  2020./2021. mācību gadā piedāvā apgūt sekojošas izglītības programmas:

Nosaukums

Kods

Licences Nr./ Akreditācijas ID

Pamatizglītības programma

21011111

V- 9044

Pamatizglītības 2.posma (7. – 9.klase) programma (neklātiene)

23011113

13448

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

21015611

V_1930/13946

Vispārējās vidējās izglītības programma

31016011

13449

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

31011011

V-7503

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (valsts aizsardzības mācība)

31014011

V-8610

Vispārējās vidējās izglītības programma (neklātiene)

31016013

13450

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (neklātiene)

31011013

V-7505