Klase/kurss

Klases/kursa audzinātājs

Kabinets

7a

Arnita Gaiduka

26.

8a

Gunita Čubare

19.

9a

Inese Kokoreviča

23.

9b

Krista Medne

20.

10.a

Ināra Orbidāne

10.

10.b

Iluta Balule

7.

11.a

Ināra Orbidāne

10.

11.b

Sintija Sērmūkša

21.

12.a

Ināra Orbidāne

10.

12.b

Marina Ločmele

25.

SP 4 - 1

Elita Gaile

9.

KI 4 - 1

Inga Grigule

201.

K 4 - 1

Inga Grigule

201.

K 4 - 2

Lienīte Līcīte

24.

K 4 - 4

Lienīte Līcīte

24.

BA 1,5 - 1

Skaidrīte Veina

6.

SP 1,5 - 1

Elita Gaile

16.

KI 4 - 2 Agnese Circene 2.
SP 4 - 2 Agnese Circene

2.

KI 4 - 3 Ainārs Strads

22.

SP 4 - 3 Ainārs Strads

22.