Klase/kurss

Klases/kursa audzinātājs

Kabinets

7.a

Inga Čipate

19.

8.a

Iluta Balule

24.

9.a

Benita Urtāne

20.

9.b

Aina Vilcāne

bibliotēka

10.a

Aina Vilcāne

bibliotēka

10.b

Marina Ločmele

25.

11.a

Skaidrīte Atvare

10.

11.b

Inese Circene

23.

12.a

Aina Vilcāne

bibliotēka

12.b

Sintija Heninga

21.

SP 4 - 1

Ainārs Strads

22.

KI 4 - 1

Ainārs Strads

22.

K 4 - 2

Lienīte Līcīte

2.

K 4 - 3

Lienīte Līcīte

2.

ŠIRT 4 - 3

Aiga Jansone

15.

ŠIRT 4 - 4

Gunita Čubare

Pašlaik kvalifikācijas praksē

KI 4 - 4

Gunita Čubare

Pašlaik kvalifikācijas praksē

KI 1 - 1

Ēriks Kanaviņš

3.

ŠIRT 1 - 1

Anita Matule-Bordāne

14.

BP 1,5 - 1

Skaidrīte Veina

6.

SP 1,5 - 1

Elita Gaile

15.

SP 1,5 – 2

ESF  projekts“Jauniešu garantija”

Biruta Kindzule

16.