Klase/kurss

Klases/kursa audzinātājs

Kabinets

7

Gunita Čubare

19.

8

Krista Medne

26.

9

Iluta Balule

7.

10.a

Aina Vilcāne

bibliotēka

10.b

Sintija Heninga

21.

11.a

Aina Vilcāne

bibliotēka

11.b

Marina Ločmele

25.

12.a

Skaidrīte Atvare

10.

12.b

Inese Circene

23.

SP 4 - 1

Agnese Circene

2.

KI 4 - 1

Agnese Circene

2.

K 4 - 3

Lienīte Līcīte

24.

SIRT 4 - 4

Benita Urtāne

20.      Pašlaik kvalifikācijas praksē

SIRT 1 - 1

Ilze Šuļja

15.

BA 1,5 - 1

Skaidrīte Veina

6.

SP 1,5 - 1

Elita Gaile

16.

KI 4 - 2

 

Ainārs Strads 22.
SP 4 - 2 Ainārs Strads

22.