Nosaukums - kokizstrādājumu izgatavošana

Iegūstamā kvalifikācija – būvizstrādājumu galdnieks

Izglītības dokuments- diploms par profesionālo vidējo izglītību, trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība- pamatizglītība

Īstenošanas ilgums- četri gadi

 

Apgūstamie mācību priekšmeti:

Vispārizglītojošie: latviešu valoda, literatūra, angļu valoda, krievu valoda, matemātika, informātika, fizika, ķīmija, Latvijas un pasaules vēsture, psiholoģija, ekonomika, kulturoloģija, sports

Profesionālie mācību priekšmeti: būvdarbu tehnoloģija un būvizstrādājumi, darba un vides aizsardzība, kokapstrādes tehnoloģija, kokapstrādes iekārtas un griezējinstrumenti,, būvizstrādājumu izgatavošanas tehnoloģija, materiālu mācība, rasēšana un skicēšana, automatizētā projektēšana, stila un interjera mācība, koksnes aizsardzība un apdare, elektrotehnika, tehniskie mērījumi, tāmes un normas, profesionālā svešvaloda, praktiskās nodarbības ( kokapstrāde ar rokas instrumentiem, kokapstrāde ar darbmašīnām)

 


Kokizstrādājumu izgatavošana

 

Profesionālās izglītības programmas veids

Profesionālās pamatizglītības  programma

Iegūstamā kvalifikācija

Koksnes materiālu apstrādātājs

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

Pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis, atbilst otrajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim

 

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma (no 17 gadu vecuma)

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

Viens gads (1560 stundas)

Profesionālās izglītības ieguves forma

Klātiene

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi

Apliecība par profesionālo pamatizglītību

Izglītības procesa rezultātā izglītojamie apgūst   koksnes materiālu apstrādātāju prasmes, kas  kvalificēta speciālista vadībā veic koksnes mehānisko apstrādi, strādā ar iestatītām kokapstrādes iekārtām, elektriskiem un rokas instrumentiem, izgatavo sagataves un/vai detaļas no koka un koksnes plātņu materiāliem, veic kokizstrādājumu ķīmiskās aizsardzības pasākumus, lietojot nemehanizētās materiāla uzklāšanas metodes vai iegremdēšanu, līmē sagataves. Izgatavo vienkāršus koka izstrādājumus. Koksnes materiālu apstrādātājs strādā galdniecības darbnīcās, kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumos.