Kokizstrādājumu izgatavošana

Nosaukums - kokizstrādājumu izgatavošana

Iegūstamā kvalifikācija – būvizstrādājumu galdnieks

Izglītības dokuments- diploms par profesionālo vidējo izglītību, trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība- pamatizglītība

Īstenošanas ilgums- četri gadi

 

Apgūstamie mācību priekšmeti:

Vispārizglītojošie: latviešu valoda, literatūra, angļu valoda, krievu valoda, matemātika, informātika, fizika, ķīmija, Latvijas un pasaules vēsture, psiholoģija, ekonomika, kulturoloģija, sports

Profesionālie mācību priekšmeti: būvdarbu tehnoloģija un būvizstrādājumi, darba un vides aizsardzība, kokapstrādes tehnoloģija, kokapstrādes iekārtas un griezējinstrumenti,, būvizstrādājumu izgatavošanas tehnoloģija, materiālu mācība, rasēšana un skicēšana, automatizētā projektēšana, stila un interjera mācība, koksnes aizsardzība un apdare, elektrotehnika, tehniskie mērījumi, tāmes un normas, profesionālā svešvaloda, praktiskās nodarbības ( kokapstrāde ar rokas instrumentiem, kokapstrāde ar darbmašīnām)