Iegūstamā kvalifikācija                                                       

Profesionālās kvalifikācijas līmenis -

Reklāmas komercpakalpojumu darbinieks

Trešais

 

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

 

Pamatizglītība

 

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

 

Četri gadi (5768 stundas)

                                                          

Profesionālās izglītības ieguves forma

 

Klātiene

 

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

 

Izglītības procesa rezultātā izglītojamie iegūst  profesionālo vidējo izglītību, kas ļauj strādāt   uzņēmumu struktūrnodaļās, nodarboties  ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti, reklāmu, sagādi, projektu izstrādi un vadību. Komercdarbinieka  tiešie pienākumi ir darbs ar pircējiem un piegādātājiem, tirgus analīze, lietvedības dokumentu un grāmatvedības pirmdokumentu sastādīšana.