Profesionālās izglītības programmas

BPVV  2018./2019. mācību gadā piedāvā apgūt šādas  izglītības programmas:

Nosaukums

Apguves laiks

Kods

Licences Nr.

Kokizstrādājumu izgatavošana (būvizstrādājumu galdnieks)

4 gadi

33543041

P-11756

Kokizstrādājumu izgatavošana (koksnes materiālu  apstrādātājs)

1 gads

22543041

P-17130

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija

(tērpu stila specialists)

4 gadi

33542021

P-11755

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija

(šuvējs)

1 gads

32a 542 021

35a 542 021

B 16993

B 16994

Komerczinības (komercpakalpojumu darbinieks)

4 gadi

33 341 021

P-16992

Bērnu aprūpe

1.5 gadi

35b 761 011

P-11790