BPVV  2022./2023. mācību gadā īsteno šādas  izglītības programmas:

Nosaukums

Apguves ilgums

Kods

Licences Nr./ licencēšanas ID

Modulārās profesionālās vidējās izglītības programma „Komerczinības” (kvalifikācija „Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks”)

 4 gadi 33 341 021 P_3033

Modulārā profesionālās vidējās izglītības programma „Kokizstrādājumu izgatavošana” (kvalifikācija „Būvizstrādājumu galdnieks”)

4 gadi

33543041

P_3512

Modulārā profesionālās vidējās izglītības programma „Skaistumkopšanas pakalpojumi” (kvalifikācija „Vizuālā tēla stilists”)

4 gadi

33815001

P_3037

Modulārā profesionālās vidējās izglītības programma „Skaistumkopšanas pakalpojumi” (kvalifikācija „Vizuālā tēla stilists”)

1,5 gadi

35b 815001

P_1267

Profesionālās vidējās izglītības programma „Bērnu aprūpe” (kvalifikācija „Auklis”)

1,5 gadi

35b 761 011

P-11790

 

 

Piedāvātās profesionālās izglītības programmas:

Nosaukums

Kvalifikācija

Apguves ilgums

Kods

Licences Nr./ Licencēšanas ID

Bērnu aprūpe

Auklis

1,5 gadi

35b761011

P-11790

Komerczinības

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

4 gadi

33341021

P_3033

Komerczinības

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

1.5 gadi

35b341021

P_6035

Skaistumkopšanas pakalpojumi

Vizuālā tēla stilists

4 gadi

3315001

P_3037

Skaistumkopšanas pakalpojumi

Vizuālā tēla stilists

1.5 gadi

35b815001

P_3036

Kokizstrādājumu izgatavošana

Būvizstrādājumu galdnieks

4 gadi

33543041

P_3512

Būvdarbi

Apdares darbu strādnieks

1 gads

32a582011

P_6059

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija

Tērpu izgatavošanas un stila speciālists

1.5 gadi

35b542021

P_6046

Ēdināšanas pakalpojumi

Pavāra palīgs

1 gads

32a811021

P_6096

Sociālā aprūpe

Aprūpētājs

1 gads

35a764011

P_6027