“Pie mums ir mājīgi!”

Ja vēlies atpūsties no pilsētas trokšņa, izvēlies nakšņošanai Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas internāta telpas Vidzemes ielā 26. Tuvumā atrodas Balvu ezers, Vecais pilsētas parks un skolas kastaņu aleja, kas dod enerģētisku spēku. Piedāvājam drošu autostāvvietu. Dzīvojamās telpas ir mūsdienīgas un mājīgas. Iespēja pašiem pagatavot veselīgu maltīti. Pieejamas neierobežotas interneta un telekomunikāciju iespējas. Ja esi sportisks, varēsi izmantot Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas sporta zāles pakalpojumus:

  • kalnā kāpšanas sienu;
  • sporta un galda spēles;
  • minifutbola laukumu.

 

Te ir lieliska vieta atpūtai gan ģimenēm ar bērniem, gan nometņu organizēšanai.

Individuālie klienti, kas izmanto internāta pakalpojumus, apmaksu veic saskaņā ar Balvu novada Domes apstiprināto cenrādi.

 

Samaksu iespējams veikt:

  • ar pārskaitījumu:

Balvu novada pašvaldība

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

Reģ. Nr. 90010351552

SEB Banka, kods UNLALV2X

Konts: LV 93 UNLA 0050 0142 9173 9

Aderse: Vidzemes 26, Balvi, LV-4501

  • maksājot skaidrā naudā skolas lietvedībā, pretī saņemsiet čeku.

 

54 gultasvietas, 2-vietīgas, 3-vietīgas, 4-vietīgas istabas. Piedāvājam viesu istabu ar atsevišķām labierīcībām. Lai vienotos par gultas vietas rezervāciju, vēlams sazināties ar skolas internāta administratori. Klientam, ierodoties internātā, ir jāuzrāda maksājuma uzdevums par pakalpojuma apmaksu, tajā norādot pakalpojuma saņemšanas datumu. Cena par gultas vietu diennaktī – Eur 8,77 (t.sk. PVN).

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas audzēkņiem internāta pakalpojumi par brīvu.

Kontakti Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktore: 26178911, Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas internāta administratore Aija Pasičņika: 26307488, Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas lietvedība:  29164754

 

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\