Īstenota Nordplus Junior projekta mobilitāte Lietuvā