JSPA projekta "Kontakts" aktivitātes “Diena ar Izglītojamo pašpārvaldi”