K4-2.kurss klases stundas ietvaros apmeklē Balvu pilsētas nozīmīgākās kultūrvēstures vietas un populārākos apskates objektus