BPVV izglītojamie piedalās Erasmus+ projekta mācību ciklā "Tava nākotne sākas jau tagad"