BPVV "Mammadaba un ekoloģija" pulciņa dalībnieki piedalījās konkursā Ābola apritīgais ceļojums