LDDK godina SAM 8.5.1. projekta “Darba vidē balstītas mācības” labākos sadarbības partnerus