BPVV izglītojamo nodarbības Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā