BPVV “Mammadaba un ekoloģija” pulciņa dalībnieki 14.04.2024. piedalījās BVĢ organizētajā eko forumā "Caur vidi uz labāku dzīvi". Klausījāmies lekciju par kvalitatīvu uzturu un praktiski darbojāmies meistarklasēs, kurās pagatavojām bišu vaska drāniņas ēdiena uzglabāšanai, šķirojām atkritumus, izgatavojām no t- krekliem iepirkumu maisiņus, degustējām un fermentējām  dārzeņus.


Balvu profesionālās un vispārizglītojošas vidusskolas “Mammadaba un ekoloģija” pulciņš piedalījās “Zaļās jostas” otrreizējo izejvielu vākšanas un vides izglītības aktivitāšu projekta “ Tīrai Latvijai” izlietoto bateriju vākšanas konkursā.  Kopā tikām savākuši un nodevuši pārstrādei 65 kilogramus izlietoto bateriju.


2024. gada 4. aprīlī 30 Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas izglītojamie “Ēnu dienas “ ietvaros iepazina dažādu profesiju pārstāvjus, nozaru prasības un reālo darba vidi. Jaunieši apmeklēja Gulbenes novada kultūras centru, pirmsskolas izglītības iestādi “Sienāzītis”, Balvu novada Pašvaldības policiju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Balvu daļu, Ziemeļlatgales laikrakstu “Vaduguns”, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirkni, SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienību”, tikās ar mežniecības nozares pārstāvi. Vairākas “Skaistumkopšanas pakalpojumi”programmas audzēknes guva pieredzi, apmeklējot skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējus gan Balvu pilsētā, gan Gulbenē.
Paldies visiem profesionāļiem un iestādēm par atsaucību, uzņemot jauniešus!


26.martā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā Atvērto durvju dienas pasākumā piedalījās Balvu sākumskolas 6.klases izglītojamie, audzinātāji un vecāki, lai iepazītos ar izglītības iestādi.  Izglītības iestādes direktore Biruta Vizule iepazīstināja vecākus ar Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas vadības komandu, atbalsta personālu un piedāvātajām iespējām. Ieva Krevica iepriecināja klātesošos ar dziesmu. Direktores vietniece izglītības jomā  Inta Vilkaste un direktores vietniece metodiskajā darbā Benita Urtāne iepazīstināja vecākus ar izglītības iestādes telpām. Izglītojamie piedalījās foto orientēšanas spēlē „Iepazīsti BPVV”, darbojās meistarklasēs: izgatavoja atslēgu piekariņu, veidoja Lieldienu zaķīšus, piedalījās ķīmijas eksperimentā, spēlēja atjautības spēli izglītības iestādes bibliotēkā, iepazinās ar skaistumkopšanas mācību kabinetu un praktisko nodarbību telpu. Pasākuma noslēgumā katra ģimene saņēma Apliecinājumu par piedalīšanos pasākumā.


olimpiāžu rezultātu saraksts


Latvijā, 25.martā piemin vienu no drūmākajiem notikumiem valsts vēsturē- 1949.gada komunistiskā genocīda upuru izsūtīšanu. Šogad aprit 75.gadi, kad no savām mājām, savas zemes svešumā, uz Sibīrīju tika aizvesti tūkstošiem nevainīgu Latvijas iedzīvotāju. Balvu novada izglītības iestādes pulcējās pie Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru pieminekļa noliekot ziedus, svecītes, lai kopā pieminētu  un atcerētos deportētos iedzīvotājus.

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas pārstāvji piemiņas pasākumā


Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskola atzīmējot Pasaules ūdens  dienu piedaloties  Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža un vides zinātņu fakultātes (LBTU MVZF)  izzinošajā tiešsaistes vebinārā "Ūdens ir dzīvība".

Divu stundu garumā skatījāmies dažādus ar ūdeni saistītus eksperimentus, ieklausījāmies nezināmos faktos par ūdens dabu. Noslēgumā pārbaudījām savas zināšanas viktorīnā.


2024.gada 20.martā notika radošā darbnīca  „Pavasarīgās fantāzijas”. Kopā ar vizuālās mākslas skolotāju Larisu Berni ļāvāmies krāsu valdzinājumam un burvībai tintes krāsu pludināšanā. Gleznošanā ar lielu interesi un aizrautību iesaistījās mūsu skolas pedagogi un izglītojamo vecāki. Izbaudot krāsu spēles prieku, ļoti laba relaksācija atslodzei no ikdienas darbiem. 🧚🏻🎨


2024.gada 14.martā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika  pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi par tekstpratības attīstīšanu un izglītojamo izziņas aktivitāšu palielināšanu. Kursu vadītāja Lina Veselova akcentēja lasītprasmes, tekstpratības būtību un nozīmi, teoriju papildinot ar zinātniskiem un sadzīviskiem piemēriem,  piedāvāja daudzveidīgus paņēmienus, kā īstenot tekstpratību dažādos mācību priekšmetos, analizēja trūkumus un ieguvumus. Kursu dalībnieki darbojās individuāli, pāros, grupās, atbildot uz attapīgiem jautājumiem, aizpildot darba lapas, izspēlējot domino spēles, kas balstījās uz starppriekšmetu saikni.  L.Veselova nodrošināja iespēju gūt jaunu pieredzi, pozitīvas emocijas, dalījās ar savām izstrādātajām darba lapām fizikā.  Nodarbību noslēgumā pedagogi sniedza atgriezenisko saiti, izsakoties mutiski un aizpildot anketu. Katrs pedagogs saņēma apliecību. 



Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?