Saulainajā 14. maija rītā 12. klasēm tika iezvanīta eksāmenu sesija. 11.klases bija krāšņi izrotājušas klases telpu un sagādājušas uzdevumu topošajiem absolventiem. 12. klašu izglītojamie, izmantojot savu radošumu un sadarbības prasmes, atbildīgi un ar interesi krāsoja darba lapas saskaņā ar  uzdevuma noteikumiem, rezultātā iegūstot skaistas bildes, kuras tika piestiprinātas pie sienas klases telpā. Izglītības iestādes direktore Biruta Vizule un direktores vietniece izglītības jomā Inta Vilkaste sveica 12.klašu izglītojamos un  audzinātāju, iezvanot eksāmenu sesiju, dāvināja saldumus enerģijai. 11.klašu audzinātāja Iluta Balule, dāvinot piparmētru tēju un konfektes,  vēlēja visiem 12.klašu audzēkņiem veiksmīgi nokārtot eksāmenus, audzinātājai Sintijai Sērmūkšai pacietību un izturību.


2024.gada 9. maijā Balvu novada bērnu un jauniešu radošās nedēļas ietvaros Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika interešu izglītības pulciņu dalībnieku koncerts, veltīts Mātes dienai, Eiropas dienai un Starptautiskajai ģimenes dienai. Izglītības iestādes direktore Biruta Vizule uzrunāja klātesošos, mudinot iekrāsot šo dienu ar prieku, ar raitu dejas soli, ar skanīgu dziesmu, ar atziņu, ka komandā un sadarbībā ir spēks. Skatītāji baudīja pavasarīgo lugu “Māllēpītes atmošanās” izglītības iestādes teātra pulciņa dalībnieku izpildījumā, kas mijās ar dziesmām un tautu dejām. Ieva Krevica un Jānis Kristiāns Krevics izpildīja J.Šipkēvica un R.Sējāna dziesmu “Zemeslodes”, Markuss Mednis aizrāva klausītājus ar J.Lūsēna dziesmu “Mazu brīdi pirms.” Tautu deju kolektīvs “Kastanis” priecēja ar tautu dejām “Cūkas driķos” un “Pīci bāri kumeliņi”. Pēc koncerta direktores vietniece metodiskajā darbā Benita Urtāne uzsvēra, ka šajā mācību gadā izglītības iestādē darbojās četrpadsmit interešu izglītības pulciņi, iepazīstināja klātesošos ar nelielu apkopojošu prezentāciju – pulciņu paveiktais fotogrāfijās. B.Vizule un B.Urtāne pateicās visiem interešu izglītības pulciņu vadītājiem un izglītojamajiem par ieguldīto darbu, rosināja jaunām, radošām idejām nākamajā mācību gadā.


2024.gada 3.maija rītā  Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā katru  izglītojamo, pedagogu un izglītības iestādes darbinieku sagaidīja tautu tērpos ģērbušās izglītojamās Anna Marija Ločmele un Irīna Klesmane, cienājot ar konfektēm “Latvija” un vēlot jauku svētku dienu.  Klašu un kursu audzinātāji izglītojamajiem organizēja Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltītas klases stundas “Mana Latvija. Mana atbildība.” , kopā pārrunājot, ko un kā katrs izglītojamais var darīt savas valsts labā, aktualizējot katra paša atbildību.


2024.gada 7.maijā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā ciemojās Valsts darba inspekcijas Gulbenes sektora vecākie inspektori Aleksandra Rakstiņa un Atis Jencītis. Izglītojamajiem bija iespēja gūt daudz noderīgas informācijas. Jaunieši noskaidroja būtisku informāciju par darba līgumu, tā svarīgākajām sastāvdaļām, amata pienākumiem, darba laiku, par darba vides riska faktoriem, riska faktoru novēršanas preventīvajiem pasākumiem. Tika saņemtas atbildes uz dažādiem interesējošiem jautājumiem.
Paldies profesionāļiem par izglītojošo lekciju! Uz tikšanos nākamajā gadā!


4 maija apsveikums no BPVV

 


afiša par svētku noformējumu klasēs


2024.gada 24.aprīlī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā ciemojās Balvu sākumskolas 6.klašu skolēni, lai iepazītos ar izglītības programmām, izglītības iestādes vidi, mācību kabinetiem. Meitenes iepazinās ar skaistumkopšanas programmu, labiekārtoto kabinetu un darbam nepieciešamajiem instrumentiem. Meitenēm tika piedāvāta iespēja sapucēties pašām. Savukārt zēni iepazinās ar kokapstrādes kabinetiem, darba rīkiem un kokapstrādes iekārtām. Zēni izgatavoja koka svilpes un atslēgu piekariņus pēc pašu vēlēšanās.

Balvu sākumskolas 6.klases izglītojamie


BPVV lielās talkas afiša


2024.gada 19.aprīlī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika 9.klašu sadraudzības vakars „Iepazīsti savu nākamo skolu”. Pasākumu atklāja izglītības iestādes direktore Biruta Vizule ar uzrunu 9.klašu izglītojamajiem un ciemiņiem, iepazīstinot ar izglītības programmām. Direktores vietniece metodiskajā darbā Benita Urtāne informēja klātesošos par interešu izglītības pulciņiem izglītības iestādē. 9.a klases izglītojamās Līnas Koļcovas vadībā ciemiņi ekskursijas laikā iepazina izglītības iestādi un internāta mājīgās telpas. Pēc ekskursijas visi pulcējās aktu zālē uz kafijas pauzi. Izglītojamie iesaistījās saliedēšanās spēlēs.


2024.gada 23.aprīlī Rugājos notika Balvu novada skolēnu sporta spēles futbolā, kurā mūsu skolas A grupas audzēkņi izcīnīja PIRMO vietu. ⚽️🥇Komandā spēlēja Endijs Kleins, Dans Kristiāns Kupčs, Ričards Ivanovs, Alens Kuzņecovs, Dairis Trupovnieks, Andrejs Logins, Andis Zelčs, Markuss Gagars, Endijs Nipers un komandas kapteinis Deivijs Pušpurs.
Lepojamies ar panākumiem!🎉Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?