Pamatojoties uz 07.04.2020. Ministru kabineta rīkojuma Nr. 161 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” noteikumu 1.1. apakšpunktu, ārkārtas situācija valstī tiek pagarināta no 14.aprīļa līdz 12.maijam. Pamatojoties uz valstī noteikto kārtību, skolēni turpinās mācību saturu apgūt attālināti.


1. No š.g. 13.marta līdz 14.aprīlim mācības Balvu profesionālajā un vispārizglītojošā vidusskolā notiek attālināti. Aicinām sekot līdzi informācijai e-klasē, skolas mājas lapā, vai sazinoties ar skolas administrāciju.
2. Visu informāciju par mācībām un pārbaudījumiem skolēniem un audzēkņiem nodrošina mācību priekšmetu skolotāji.
3. Jautājumos, kas saistīti ar mācībām, lūdzam visus kontaktēties ar saviem audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem, vai rakstīt e-pastu e-klasē.
4. Visi pasākumi Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā ir atcelti līdz š.g. 14.aprīlim. Aicinām visus būt līdzatbildīgiem par savu un līdzcilvēku veselību, nedoties ceļojumos ārpus Latvijas robežām. Ievērot drošības un higiēnas prasības.
5. Jautājumos par vīrusu COVID – 19 zvanīt 67387661 (no plkst. 8:30 – 17:00) vai sekot līdzi Slimības profilakses un kontroles centra paziņojumiem.Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 4. pantu, 5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus:
 
1. Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.
 
2. Noteikt Veselības ministriju par atbildīgo institūciju darbību koordinācijai ārkārtējās situācijas laikā.
 
3. Noteikt visas ministrijas par līdzatbildīgajām institūcijām.

Notiks videotiešraide par iespējamo attālināto mācību procesu pēc skolēnu brīvlaika vīrusa izplatības ierobežošanai

Piektdien, 2020. gada 13. martā, Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) no plkst. 13.00 līdz 15.00 notiks videokonference, kurā izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska ar skolu direktoriem un pašvaldību pārstāvjiem pārrunās labākos risinājumus koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai, tai skaitā iespējamo divu nedēļu attālināto mācību procesu pēc skolēnu brīvlaika vīrusa izplatības ierobežošanai atbilstoši krīzes vadības padomes pieņemtajiem lēmumiem.

Videotiešraidi varēs skatīties LPS mājaslapā šeit: https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/.


26.februārī BPVV audzēkņi un skolotāji piedalījās izstādē „Skola 2020”, kas notika Balvu Valsts ģimnāzijā. Izstādē piedalījās liels skaits augstāko izglītības iestāžu, profesionālo izglītības iestāžu un koledžu pārstāvju.
BPVV izstādot audzēkņu mācību procesā izgatavotos tērpus un kokizstrādājumus iepazīstināja interesentus ar skolas piedāvātajām profesionālās izglītības programmām un ar pašpārvaldes aktivitātēm. Topošās vizāžistes interesentiem piedāvāja iespēju uzklāt make-up un izveidot matu pīnes. Prieks, ka interese par BPVV skolas piedāvātajām iespējām jauniešus piesaistīja.


Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV) 2020.gada 28.februārī notika Žetonu vakars, kura tēma bija „Sapņi, kas izsapņoti”. Pasākums sastāvēja no divām daļām: oficiālās un neoficiālās. Oficiālās daļas laikā abiturienti (BPVV 12.klases, 3.kursa un Rīgas Valsts tehnikuma Balvu teritoriālās struktūrvienības 4.kursa audzēkņi) saņēma žetongredzenus un piemiņas žetonus, uzklausīja ciemiņu apsveikumus, paši sveica skolotājus, savus vecākus un baudīja priekšnesumus. Uz pasākumu bija ieradusies arī Balvu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale, „Velku biedrības” pārstāvji: Ivars Velks, Tamāra Šabazova un ciemiņš no Zviedrijas Anders Holmefur (organizācijas “Heart to Heart” pārstāvis).


Izveidota anonīma aptauja, lai apzinātu jauniešu intereses, kuru jau vienu reizi jums sūtījām, bet mums ir lūgums ievietot jūsu izglītības iestādes sistēmā vai mājas lapā aptauju audzēkņiem atkārtoti, lai sasniegtu maksimāli daudz respondentu skaitu.

 APTAUJAS ANKETA PAR JAUNIEŠU INTERESĒM “KURŠ TEVI IEDVESMO VAROŅDARBIEM?” 

Sanita Bērziņa Apakšprojekta vadītāja ESF projekts “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (Nr.8.5.1.0/16/I/001)

LATVIJAS DARBA DEVĒJU KONFEDERĀCIJA

Adrese: Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV - 1050

Tālr.: +371 67225162

Mob.nr.+371 22338862

Reģ.Nr. ES Pārredzamības reģistrā 968177917885-14


25.02.2020. BPVV skolēni: Artis Fribergs, Raivis Dokāns, Kristīne Zotova, Emīlija Fedotova, Daniela Dimitrijeva, Samanta Kaļva un Ksenija Tupicina devās uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, kur piedalījās biznesa spēlē „Ceļš uz bagātību”.

Skolēniem bija uzdevums no Centrālās laboratorijas filiālēm veidot loģistikas maršrutu uz apgabala centru, pēc principa „Just time” – vienmēr laikā!

Skolēnu komandas darbs pierādīja viņu spēju sadarboties, komunicēt, analizēt un definēt.

Paldies Jums par darbu!


Labdien!

Nosūtām Slimību profilakses un kontroles centra vēstuli Nr. 1-8.1.2/439 “Par COVID-19 skartajām teritorijām  un infekcijas izplatīšanās novēršanai izglītības iestādēs” (skat.pielikumu.)  

Dzintra Mergupe-Kutraite
Izglītības un zinātnes ministrijas
Izglītības departamenta
eksperte

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tālr.:   67047817


2020. gada 21.f ebruārī Daugavpilī norisinājās Latgales skolēnu pašpārvalžu un to konsultantu forums. Forumā piedalījās arī BPVV Izglītojamo pašpārvaldes dalībnieces Sindija Daniela Vizule un Anna Logina, un BPVV sabiedrisko attiecību speciālists Inga Čipate.
Foruma mērķis bija aktualizēt skolēnu pašpārvalžu darbības nozīmi pilsoniskajā līdzdalībā, kā arī aktivizēt jauniešu iniciatīvu darboties pašpārvaldēs. Pasākuma gaitā jauniešiem bija iespēja iegūt jaunas zināšanas no ekspertiem, atrast jaunus draugus. Bija iespēja strādāt grupās ar citu skolu pašpārvalžu jauniešiem. Katrai foruma darba grupai bija sava tēma, ko moderēja Latvijā atpazīstami eksperti.Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?