Sveicam 9.b klases izglītojamo Alisi Andrejevu ar iegūto III pakāpi Balvu novada skolēnu skatuves runas konkursā!

Paldies skolotājai Inesei Kokorevičai par ieguldīto darbu, gatavojot izglītojamos skatuves runas konkursam!

 


meteņdienas afiša


2023.gada 15.februārī Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolas izglītojamie Anna Ruņģe, Sandija Keiša, Kristīne Moisejeva, Evija Gabranova, Beāte Kaņepe, Markuss Medinieks un Jānis Ugars kopā ar direktori Birutu Vizuli, direktores vietnieci profesionālajā darbā Ingu Čipati, izglītības darba speciālisti Birutu Kindzuli un profesionālās izglītības pedagogu Elitu Gaili. piedalījās Balvu Valsts ģimnāzija organizētajā pasākumā “Izglītības iespēju izstāde Studijas 2023”, lai iepazīstinātu ar profesionālās izglītības programmām, beidzot 9.klasi un 12.klasi.


Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 12.b klase vairāku stundu garumā apgūst kursa Matemātika I tematus “Perpendikuls, slīpne un slīpnes projekcija” un “Triju perpendikulu teorēma,” modelējot, meklējot un norādot modelī perpendikulu, slīpni, slīpnes projekciju, taisnos leņķus. Pēc tam izglītojamie veidoja zīmējumu pierakstu kladē, atzīmējot tos pašus lielumus: perpendikulu, slīpni, slīpnes projekciju, taisnos leņķus. Apgūtās zināšanas tika pielietotas pierādījuma un aprēķinu uzdevumos. Stundu beigās izglītojamie secināja, ka, pašiem veidojot modeļus saskaņā ar uzdevuma nosacījumiem, pētot tos, bija daudz vieglāk uztvert, saprast un apgūt šos tematus.

Matemātikas skolotāja Benita Urtāne


Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā 15.02.2023 notika Valentīndienas balle.  Jaunieši uz balli ieradās vakartērpos. Ar balsu pārsvaru tika ievēlēti balles Ms Valentine un Mr Valentine -  Līna Leišavniece un  Lūkass Gabriēls Alpe.

misters un mis valentine


14.februārī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 9.b klasē notika Valentīndienas klases stunda, kurā izglītojamie kopā ar audzinātāju Inesi Circeni  no leģendām uzzināja interesantus faktus par Valentīndienas pirmsākumiem un simboliem, tradīcijām, par Valentīndienas kartītēm un paraksta “No Tava Valentīna ” rašanos. Griežot Valentīndienas nejaušības ratu, katram bija iespēja iepriecināt savu klasesbiedru ar sirsnīgo vārdu komplimentu. Darbojoties grupās, izglītojamie uzrakstīja uz lapas pieklājības normas, kādas meitenes sagaida no zēniem, bet zēni no meitenēm, kuras pēc tam tika pārrunātas visiem kopā. Beigās klases audzinātāja Inese veica apkopojumu, parādot uz ekrāna pieklājības normas, kuras būtu jāņem vērā meitenēm un zēniem.

Paldies skolotājai Inesei par stundu!

Direktores vietniece metodiskajā darbā Benita Urtāne

9b klases skolēni


Balvu pilsētas svētku nedēļas ietvaros Balvu profesionālajā  un vispārizglītojošajā vidusskolā notika vairākas radošas aktivitātes. Klašu un kursu audzēkņi veidoja informatīvo lapu par Balvu pilsētu. Lai to izdarītu, nācās izpētīt dažādus informācijas avotus –  bukletus, interneta vietnes, veidot fotosesiju savā pilsētā. Skolā tika izveidots īpašs foto stūrītis, kurā visi interesenti, klašu un kursu kolektīvi varēja nofotografēties. Izglītojamie rakstīja sveicienus pilsētai svētku jubilejā. Visas nedēļas garumā izglītības iestādes vestibilā lielā monitorā bija iespēja vērot prezentāciju par Balvu pilsētu. Atsevišķas klašu grupas izmantoja  Balvu muzeja piedāvāto iespēju un devās uz Balvu novada muzeju, kur tika aplūkotas ekspozīciju zāles un izspēlēta viktorīna, atbildot uz jautājumiem par Balvu pilsētu.


Balvu dzimšanas dienas svinēšanas nedēļā klases stundas ietvaros "Balviem 95" SP4-1 kurss kopā ar audzinātāju Elitu Gaili apmeklēja Balvu Muzeju. Tika aplūkotas ekspozīciju zāles un izspēlēta viktorīna, atbildot uz jautājumiem par Balvu pilsētu. Paldies muzeja darbiniecei Janīnai par interesanto un jauko stāstījumu un pārsteigumu, ko varēja iegūt zinot pareizās atbildes, saka skolotāja Elita un viņas audzēknes.


2023.gada 2.februārī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas vokālā ansambļa dalībnieki: Ieva Krevica, Katrīna Jaudzema, Ramona Kuļša, Madara Janiša, Guna Ozoliņa, Evita Salmane, Nellija Barinova, Vivita Baldiņa, Dana Kuropatkina, Kristers Melnačs, direktores vietnieces Inga Čipate un Benita Urtāne piedalījās Eiropas solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba projekta “Ļauj skanēt!”, projekta līguma numurs – 2020-2-LV02-ESC11-003230, ietvaros organizētajā pēcpusdienā “Esi dzirdams!” Gulbenes novada vidusskolā ar mērķi aktualizēt mūzikas pieraksta un mūzikas atskaņošanas rīkus.
Pēcpusdienā piedalījās izglītojamie no Gulbenes novada vidusskolas, brīvprātīgie jaunieši no Itālijas, Francijas un Vācijas, kā arī ģitārists, solists, komponists Grigorijs Gorodko, kuru pazīstam ar skatuves vārdu jeb pseidonīmu Gregs.31.01.2023. BPVV projekta “Es-Tu-Mēs, well-being Balvu novadā” (JSPA projekts "Kontakts") ietvaros notika Balvu novada izglītojamo pašpārvalžu sadraudzības pasākums. Pasākumā piedalījās 7 Balvu novada skolu izglītojamo pašpārvalžu (IP) dalībnieki. Vakara gaitā spilgtu personību krāsās mirdzēja Balvu pamatskolas, Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas, Balvu Valsts ģimnāzijas, Baltinavas vidusskolas, Viduču pamatskolas, Eglaines pamatskolas un Rugāju vidusskolas jaunieši. BPVV IP jauniešu organizētās tikšanās priecīgajā un viesmīlīgajā noskaņā notika dažādas aktivitātes- iepazīšanās spēles, ekskursija pa skolu, IP dalībnieku darbs grupās pie dažādu perspektīvu labbūtības projektu ideju attīstīšanas un realizēšanas struktūras prezentēšanas. Katras skolas komanda prezentēja savas IP darbību un būtību. Draudzības stāsts starp izglītības iestādēm ir spēks, kas piepilda lielus un mazus sapņus- roku rokā izsapņotus un realizētus. Paldies BPVV jauniešiem par pasākuma organizēšanu! Paldies visām IP komandām par būšanu kopā, par savām spilgtajām tagadnes un nākotnes krāsām vakardienas audeklā!

 

pasākuma dalībnieki
Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?