23.februāri Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 12.b klases un 3.kursa izglītojamie devās ekskursijā uz Rīgu "Skola 2024” izstāde. Jauniešiem bija iespēja izpētīt un uzdot interesējošus jautājums augstskolu pārstāvjiem. Iepazīt dažādas skolas, kur varētu turpmāk studēt. Bija interesanti, jo varēja piedalīties dažādos konkursos un iegūt balvas. Pēc izstādes jaunieši devās kopīgi noskatīties filmu un ar gandarījuma sajūta atgriezās mājās.


23.februārī notika Balvu novada skolēnu sporta spēles basketbolā C grupā. Mūsu skolas meiteņu komanda izcīnīja 3.vietu. Komandā spēlēja Indira Ruņģe, Alise Gabranova, Sanija Pobeda, Linda Krūmiņa, Lāsma Elksnīte. Lepojamies! 💪🏻


23.februārī BPVV 10.a klases skolēni un 1.,2. kursu audzēkņi devās mācību ekskursijā uz SIA "ZAAO" Dabas un tehnoloģiju parku "URDA" apgūt mācību programmu "Domāt, meklēt, atklāt URDĀ”.

Mācību ekskursijas ietvaros izglītojamie klātienē redzēja, kā tiek apsaimniekoti mūsu ikdienas radītie atkritumi un kā mūsu ikdienas izvēles ietekmē vidi un atkritumu apsaimniekošanas procesus. Izglītojamie arī piedalījās izglītojošā nodarbībā par pareizu atkritumu šķirošanu, bet pēc tam devās meža takā, kur, izmantojot planšetdatorā ielādēto interaktīvo karti, meklēja slēpņus ar uzdevumiem. Sekojot norādījumiem, izzināja mežsaimniecības jautājumus un apguva vides aizsardzības tēmu.


Šī gada 16.februārī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā jau ceturto reizi norisinājās profesionālās izglītības forums “Profesionālā izglītība– atslēga uz darba tirgu”.
Foruma mērķis bija rosināt diskusiju starp uzņēmējiem un izglītojamajiem, radīt jauniešos izpratni par profesionālās izglītības iespējām un nozīmi karjeras veidošanā.
Forumu atklāja Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktore Biruta Vizule. Savā uzrunā direktore vēlēja jauniešiem pasākuma laikā vairāk uzzināt par profesionālās izglītības iespējām, nākotnē kļūt par jaunajiem speciālistiem, izmantojot Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas iespējas. Pēc skolas absolvēšanas vai nu turpināt izglītoties augstākajās mācību iestādēs vai arī veidot savu darba karjeru, paliekot un strādājot Balvu novadā, tādējādi stiprinot to!
Balvu novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece izglītības kvalitātes jomā Inta Kaļva, uzrunājot jauniešus, vēlējās noskaidrot, kurš grib būt bagāts? Lai sasniegtu bagātību, Inta Kaļva vēlēja jauniešiem noteikt mērķus, tiekties uz tiem un būt inovatīviem.
Muzikālu sveicienu visiem klātesošajiem sniedza skolas audzēkņi - Ieva un Jānis Kristiāns Krēvici.


2024.gada 14.februārī aktīvā Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas izglītojamo un pedagogu komanda pārstāvēja izglītības iestādi Izglītības iespēju izstādē “Kur studēt 2024”, Balvu Valsts ģimnāzijā.
Izstādes laikā profesionālās skaistumkopšanas pakalpojumu programmas audzēknes interesentiem piedāvāja iespēju noteikt “savu tipu” pēc četru gadalaiku metodes. Nosakot to, varēja noskaidrot, kāda attiecīgā krāsu palete ir ieteicamāka tieši šī tipa īpašniecēm.
Kokizstrādājumu izgatavošanas izglītojamie piedāvāja aktīvākas nodarbes, uzspēlēt spēli “Dženga” ar interesantākiem noteikumiem, kur kauliņi bija jāizsit ar izglītojamo pašdarināta koka ieroča palīdzību un atjautības lādīti, kuru atvērt izdevās vien retajam.


14.februārī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 10.-12. klašu un 1.-4. kursa audzēkņiem notika Nacionālo Bruņoto Spēku organizēta lekcija. Rekrutēšanas un atlases centra galvenais speciālists seržants Deniss Meļihovs  iepazīstināja klātesošos, kas ir Nacionālie Bruņotie Spēki, militārā karjera, kādā vecumā var uzsākt militāro dienestu, kādas specialitātes var apgūt, izvēloties profesionālo dienestu,  kāda ir sociālā aizsardzība.

NBS pārstāvis iepazīstina ar karjeras iespējām militārajā jomā


2024. gada 8. februārī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas pulciņš "Mammadaba un ekoloģija" ( vadītāja L. Galvanovska) skolas apkārtnē izvietoja 6 putnu barotavas, kuras izgatavoja sadarbībā ar kokapstrādes izglītojamajiem un skolotāju A.Noviku. Jau neilgi pēc barotavu uzstādīšanas tika manīti pirmie viesi. Aukstajā laikā rūpējamies arī par mazākajiem!

pulciņa dalībnieku uzstādītā putnu barotava


2024.gada 2.februārī komerczinību 3.kursa izglītojamajiem noritēja “Prakse komerczinībās” aizstāvēšana. Jaunieši no 18.decembra līdz 31.janvārim bija cītīgi strādājuši prakses vadītājas Ingas Grigules vadībā. Pētīja uzņēmumus, tirgzinību pasākumus uzņēmumā, salīdzināja uzņēmuma konkurentus, preču un pakalpojumu iepirkšanu un pārdošanu, veidojuši priekšlikumus uzņēmuma attīstībai.
Izglītojamie vairāk kā mēnesi cītīgi strādāja, ko atzina arī prakses komisijas locekļi Līga Annuškāne un Ilona Šāvele, kuras piedalījās prakses aizstāvēšanā un vērtēja prakses laikā paveikto.


2024.gada 30.janvārī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika Aizsardzības ministrijas lekcija „Kā mēs sargājam Latviju?”  7.-9.klašu izglītojamajiem, iepazīstinot vairāk par Latvijas aizsardzības spējām, visaptverošu valsts aizsardzību un valsts aizsardzības dienestu.  Izglītojamie ieguva informāciju par galvenajiem drošības izaicinājumiem, sabiedrības atbildību, sabiedroto spēku klātbūtni Latvijā, kā arī iespējām iesaistīties valsts aizsardzībā, tostarp Jaunsardzē, Zemessardzē un Nacionālo bruņoto spēku profesionālajā dienestā. Bija iespēja atbildēt uz izglītojošiem jautājumiem, un par pareizajām atbildēm izvēlēties kādu no Aizsardzības ministrijas sarūpētajām  balvām. Paldies Aizsardzības ministrijas vecākajai referentei Mārai Bondarei un 31.kājinieku bataljona vecākajai zemessardzei Intai Krakopai.


2024. gada 30.janvārī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas izglītojamie devās uz Rugāju vidusskolu, lai Erasmus+ projekta „Uzdrīksties redzēt plašāk” ietvaros iepazītos ar digitālo pasauli. Dalībnieki runāja par drošu vidi internetā, atbildēja uz jautājumiem un filmēja video, lai parādītu savu izpratni par tēmu. Pasākuma piedalījās Sanija Pobeda, Daniels Krutins, Egija Diāna Vaivode, Sandija Keiša.

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?