2024.gada 26. janvārī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas izglītojamie – Ieva Krevica, Evita Salmane, Kristers Melnačs, Nellija Barinova un Guna Ozoliņa kopā ar sabiedrisko attiecību speciālisti Kristu Maču devās uz Gulbenes kultūras namu, lai piedalītos Gulbenes novada vidusskolas vokālās studijas „Staro” koncertmēģinājumā un baudītu dalībnieku muzikālās prasmes. Nobeigumā visi kopā izpildīja labi zināmas dziesmas, arī mūsu izglītības iestādes audzēkņi parādīja savus talantus, dziedot un spēlējot ģitāru.
Paldies vokālās studijas „Staro” dalībniekiem un skolotājai Vitai Poišai par uzaicinājumu piedalīties pasākumā!


žetonu vakara afiša

profesionālās izglītības foruma afiša


Turpinot pagājušajā mācību gadā iesākto tradīciju – aktualizēt izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus,  25. janvārī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika izglītojošs pasākums audzēkņiem “Vai es zinu izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus?” Katrai klasei un kursam uz galda atradās BPVV “Iekšējās kārtības noteikumi” un “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas teritorijā, izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos”.  Pasākuma laikā izglītojamie atkārtoja un nostiprināja iekšējās kārtības noteikumus, meklējot atbildes uz jautājumiem normatīvajos aktos, norādot kurā sadaļā,  kurš punkts  atbilst prasītajam.  Nobeigumā tika atkārtotas izglītības iestādes vērtības, saņemta atgriezeniskā saite no audzēkņiem. 


2024.gada 24.janvāri, Balvu novada skolēnu sporta spēlēs telpu futbolā, mūsu skolas C grupas zēnu komanda izcīnīja 3.vietu. Piedalījās Ričards Ivanovs, Edgars Lesnieks, Matvejs Šļuncevs, Jānis Bušs, Vanja Surdu, Gints Kamarovs.

Paldies par piedalīšanos, lepojamies!

BPVV izglītojamie ar skolotāju Gati


"Taču katrai tautai asinīs ir ierakstīts kaut kas tāds, kas tai vienmēr un jebkādos apstākļos liks iet aizstāvēt savu zemi tai bīstamā brīdī. Tas ir vēsturiski pierādījies." /M.Kostaņecka/

1991.gada janvāra barikāžu ugunskuru liesmas vienmēr mūsu sirdīs, mūsu atmiņā. Dievs, svētī Latviju!


2024.gada 17.janvāri, Balvu novada skolēnu sporta spēlēs basketbolā, mūsu skolas B grupas meiteņu komanda izcīnīja 2.vietu. Piedalījās Indira Ruņģe, Sanija Pobeda, Lāsma Elksnīte, Alise Gabranova, Linda Krūmiņa, Laura Mediniece, Jolanta Leimante, Viktorija Trupovniece.

Paldies par piedalīšanos, lepojamies!

BPVV audzēknes ar skolotāju Gati


29.12.2023. JSPA un IZM finansētā projekta ""Kontakts" Balvu novadā" ietvaros daļa no BPVV aktīvākajiem brīvprātīgā darba veicējiem - Gita, Betija, Aleksandra un Rendijs kopā ar skolotāju Arnitu Gaiduku ciemojās biedrības "Tavi draugi" "mājās". Tur skolēni iepazinās ar biedrības daudzveidīgo, brīvprātīgo darbību, tika informēti par dažādajiem veidiem, kā brīvprātīgie palīdz ukraiņiem- gan tiem, kuri patlaban uzturas Latvijā, gan tiem, kuri dzīvo Ukrainā. Biedrības pārstāve Renāte stāstīja arī par to, kā tiek atbalstīti pansionāti un ģimenes Latvijā. BPVV komanda piedalījās arī brīvprātīgā darba veikšanā. Uzdevums bija lietotu, bet līdz galam neizdedzinātu sveču vaska, parafīna atdalīšana no plastmasas ietvariem, lai vēlāk to izkausētu un izmantotu ierakumu sveču liešanā. Ieturējuši maltīti kopā ar citiem brīvprātīgajiem, skolēni gandarīti devās mājās.


13.12.2023. BPVV notika kvalifikāciju “Vizuālā tēla stilists” un “Būvizstrādājumu galdnieks” 4.kursa audzēkņu kvalifikācijas prakšu aizstāvēšana.
Prakšu vadītāji atzinuši, ka teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, ko izglītojamie guvuši mācību procesā ir vērtējamas ļoti labi. Prakses laikā audzēkņiem bija iespēja tās pilnveidot, kā arī apgūt jaunas zināšanas, strādāt ar iekārtām un instrumentiem arī lielos uzņēmumos.
Izglītojamie paši atzīst, ka svarīgi ir pilnveidot komunikāciju, jo nācās mācīties strādāt komandā un pierādīt sevi.
Šobrīd izglītojamie atgriežas ierastajā mācību procesā, lai jau jūnijā kārtotu kvalifikācijas eksāmenu.
Lai Jums viss izdodas!

2023.gada 12.decembrī izglītības iestādē viesojās Balvu novada kokapstrādes uzņēmēji, lai lemtu par sadarbības iespējām.
Sākotnēji uzņēmējiem bija iespēja aplūkot skolu. Skolas direktore Biruta Vizule pastāstīja par BPVV aktualitātēm un jauniešu iespējām. Pēc ekskursijas uzņēmēji apmeklēja skolas kokapstrādes darbnīcas, pedagogi Aigars Noviks un Gatis Budevičš pastāstīja, ko topošie būvizstrādājumu galdnieki apgūst un ar kādām iekārtām strādā.
Pēc skolas apskates izglītojamajiem skolas aktu zālē bija tikšanās ar uzņēmējiem. Uzņēmēji iepazīstināja ar sava uzņēmuma specifiku, jaunieši guva ieskatu par reālo darba vidi un redzējumu, ko no jauniešiem sagaida uzņēmējs.
Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?