No 11. līdz 13.aprīlim Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotājas Santa Kaša un Krista Medne pārstāvēja skolu Erasmus + projekta “PandemiArt” 2021-1-FR01-KA220-SCH-000031526 pirmajā starptautiskajā tikšanās reizē Parīzē, Francijā.

Mākslas kalpošana cilvēcei ir daudzpusības un kultūras daudzveidības simbols un mantojums. Māksla, vienlaikus palielinot mūsu izpratni par cilvēciskajām vērtībām, norāda uz to, kas mums šobrīd ir vajadzīgs šajā pandēmijas periodā. Ja ir kāda lieta, kas var glābt cilvēci, tad tā ir vispārēja vienotība. Mākslas pastāvēšanas iemesls nav atkarīgs tikai no estētiskām vērtībām. No vienas puses, tā dziedē mūsu dvēseles dziļākās brūces, no otras puses, tā satricina mūsu spriedumus un dogmas. Mūsu projekta aktivitāšu pamatā būs mākslinieciskās prakses, kas satuvina cilvēkus, iedvesmo un vieš cerību epidēmijas procesā, kas ietver Covid-19 radītās bažas un neskaidrības. Projektā mēs aplūkosim tradicionālās mākslas prakses un digitālās mākslas pielietojumu no iekļaujošas perspektīvas. Mūsu mērķis ir radīt mākslinieciskus produktus ar digitālu saturu, aplūkojot mākslu no novatoriskas un mūsdienīgas perspektīvas kā indivīda brīvas izpausmes līdzekli. Pandēmija neapšaubāmi skāra visas nozares. Tomēr var teikt, ka skolas, kas apmāca cilvēkus, ir vienas no visvairāk skartajām šajā procesā. Lai gan mūsu projekts ir izglītības iestāžu partnerība, tā būs mūsu privilēģija pozitīvi izmantot izglītojošas aktivitātes, lai pievērstu uzmanību Covid-19 ietekmei un aizsardzības pasākumiem ar sociālo atbildību.

Pirmajā tikšanās reizē ar partnervalstu (Turcija (Trabzon), Turcija (Antālija), Rumānija, Polija un Portugāle) pārstāvjiem tika izstrādātas mobilitāšu aktivitātes, diskutēts par projekta stratēģijām, finansēm, kā arī riskiem, kas var skart projekta aktivitātes, ņemot vērā šobrīd pasaulē pastāvošo situāciju.No 21. – 24.martam BPVV izglītojamie devās Erasmus + projekta “Be child – for an inclusive school” Nr. 2020-1-IT02-KA229-079175 mobilitātes braucienā uz Maķedoniju, Skopje.

Projektā kopumā piedaliīās 4 valstis – Itālija, Maķedonija, Portugāle un Latvija

Tika apmeklēta skola Petar Pop Arsov, kurā norisinājās daļa aktivitāšu. Otra daļa no aktivitātēm norisinājās ekskursiju laikā. Nodarbības bija radošas un izzinošas. Katras valsts un skolas pārstāvjiem bija iespēja prezentēt savu skolu un dzīvesvietu.

Projektā iesaistītajiem jauniešiem bija iespēja apmeklēt skaistas un ievērojamas vietas:

  • Galvaspilsētu Skopje ar iespaidīgo arhitektūru un vēsturi;
  • Otro lielāko pilsētu Ohridu un Ohridas ezeru;
  • Nacionālo parku “Mavrovo”, kur devāmies uz kalnu slēpošanas ciematiņu;
  • “Matka” kanjonu, kur bija iespēja doties ar kuģīti līdz alai kalnos.

Šī brauciena laikā jauniešiem bija laba iespēja gūt jaunus iespaidus, zināšanas un draugus, pilnveidot komunikācijas un saskarsmes prasmes.

projekta dalībnieki


“Zemes ceļš ir mana prāta ceļš, bet dvēseles ceļš – zvaigžņu.” Anna Krēmane

11.aprīļa pēcpusdienā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā, siltā gaisotnē, kolēģi tikās ar Annu, lai baudītu dzejas un prozas lasījumus no Annas Krēmanes pirmās grāmatas “Pa zemes ceļu”. Annas dzeja un proza atspoguļo šo laiku, cilvēku attiecības un sajūtas.

“Es ieeju sevī un pazūdu domu labirintos. Te nav uzrakstu, norāžu. Tikai domas kā bultas lido uz priekšu…” (A. Krēmane)

Paldies Annai par šo brīnišķīgo kopā būšanu, par sajūtām un emocijām, kas dod gandarījuma un harmonijas sajūtu turpmākajam darbam. Vēlam Annai neapstāties un turpināt savas domas un sajūtas izteikt tik patiesos un vienkāršos vārdos. Lai ir vēl daudz jaunu literāro darbu un šī nav pēdējā grāmata, kura nonāk pie lasītāja!


Šī gada 11. aprīlī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (turpmāk BPVV), viesojās ilggadējie BPVV sadarbības partneri – biedrība “Velku biedrība” – Ivars Velks, Liāna Velka un Tamāra Šabazova.

“Velku biedrība” mūsu skolas jauniešus atbalsta ar stipendijām, naudas balvām, dāvanu kartēm un ziedojumiem. Lai saņemtu biedrības “Velku biedrība” stipendiju, jaunietim ir labi jāmācās un jābūt aktīvam, kā arī jāiesaistās izglītības iestādes kultūras dzīves veidošanā.

Šoreiz notika tikšanās ar jauniešiem, kuri no marta mēneša saņems “Velku biedrības” stipendijas. Divām audzēknēm tika dāvināti portatīvie datori, kuri noderēs mācību procesā.

Mēs sakām sirsnīgu paldies Ivaram, Liānai un Tamārai par ieinteresētību, sirdssiltumu un mīlestību, ar kādu viņi atbalsta mūsu skolas izglītojamos, lai tie varētu iegūt kvalitatīvu izglītību un veidot savu nākotni.

“Kas citus spēj mīlēt kā sevi pašu, atradis dzīves jēgu.” (Z. Mauriņa)


No 5. līdz 7.aprīlim BPVV Izglītojamo pašpārvaldes jaunietes, Zane Staģe, Kerija Koļcova un Beāte Kaņepe, piedalījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajās mācībās Malnavas koledžā, kur tika izstrādāts projekta uzmetums.
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros 2022. gadā ir izsludinājusi atklāto projektu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”.
Iniciatīvas ietvaros tiek sekmēta izglītojamo aktīva pilsoniskā līdzdalība, veicināta izglītojamo labbūtība, sniegts atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.
BPVV dalībnieces

atvērto durvju dienu afiša


Šī gada 29.martā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (turpmāk BPVV), karjeras dienu ietvaros viesojās Bērzpils pamatskolas 9.klases izglītojamie.

9.klases izglītojamie sākotnēji iepazinās ar izglītības iestādes vidi, skolas internātu, kā arī piedalījās meistardarbnīcās, kuras saistītas ar profesiju apguvi BPVV, šādās jomās: dizains un tehnoloģijas, skaistumkopšanas pakalpojumi, šūšanas tehnoloģijas un uzņēmējdarbība. Kā atzīst paši izglītojamie, piedalīšanās šādās meistardarbnīcās sekmē savu talantu attīstīšanu un  izpratni par to, kuras profesijas apguve ir vairāk saistoša. Jaunieši atzina, ka diena bijusi patīkamiem pārsteigumiem pilna, un viņi mājup dodas piepildīti ar pozitīvām emocijām.


Laika posmā no 14.marta līdz 20.martam Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (turpmāk BPVV) 9. un 10. klases izglītojamās: Kerija Koļcova, Elvita Timeniece, Nellija Barinova un Evita Salmane kopā ar skolotājām Ilutu Baluli un Sintiju Heningu piedalījās Erasmus+ projekta “Health for body” 2020-1-BG01-KA229-079124_4 pirmajā mobilitātē Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā.

Šajā projektā piedalās izglītojamie arī no citām projekta dalībvalstīm: Lietuvas, Itālijas, Rumānijas un Turcijas.  Projekta aktivitātes norisinājās vairāku dienu garumā. Pirmās dienas laikā tika svinēta oficiālā atklāšanas ceremonija, kura sākās ar senu bulgāru tradīciju - maizes un sāls baudīšanu, lai būtu laba veselība. Diena turpinājās katrai dalībvalstij prezentējot savu valsti. Projekta otrās dienas norises bija piepildītas krāsainām emocijām un 28 000 soļiem piepildītas. Sākotnēji izglītojamie piedalījās angļu valodas nodarbībā un iesaistījās diskusijās, lai izteiktu viedokli par pusaudžiem aktuālām tēmām. Savukārt pēc diskusijas izglītojamie devās četru stundu garā ekskursijā, lai iepazītu galvaspilsētas ievērojamākos apskates objektus. Trešajā projekta dienā jaunieši apmeklēja Sofijas Nacionālo vēstures muzeju un tālākajā dienas gaitā piedalījās aizraujošās sporta sacensībās. Bulgārijas mobilitātes ceturtās dienas laikā izglītojamie rūpējās par savu garīgo un fizisko veselību dejojot un sportojot. Dalībnieki piedalījās arī inovatīvu viedokļu apmaiņas procesā, izmantojot stratēģisku paņēmienu - “Pasaules kafejnīca”, kā rezultātā rosinot idejas un debates starp iesaistītajiem projekta dalībniekiem. Šīs dienas noslēgumā dalībvalstu pārstāvji pulcējās uz tradicionālo bulgāru deju – “Pravo horo”, kuru ar lielu interesi mēģināja iemācīties. Mobilitātes piektās dienas laikā izglītojamie devās uz Bulgārijas pilsētu dienvidrietumos – Bansko, kas ir slēpošanas kūrorts, tas atrodas Pirinas kalnu pakājē 1200 m augstumā virs jūras līmeņa. Slēpošanas kūrortā tika apmeklēts “Rila” klosteris, kurš pārsteidza ar krāšņumu un izcilo arhitektūru. Atpakaļceļā uz Sofiju izglītojamie izbaudīja nacionālās Bulgāru maizes cepšanu un rotu gatavošanu. Svētdien BPVV komanda devās mājup, sirsnīgi atvadoties no jaunajiem draugiem. Kā atzina BPVV izglītojamās, šis viņuprāt ir ļoti noderīgs projekts, jo jauniešiem liek rūpēties par savu veselību un ēšanas paradumiem, kā arī iekļaut sportiskas aktivitātes savā dzīvesveidā. Emocijas, kuras tika iegūtas projekta “Health for body”  mobilitātes laikā Bulgārijā ir lieliskas, ļoti pārsteidza jauniešu patstāvība un spēja aktivitātes organizēt un vadīt pašiem, skolotājiem vien esot kā novērotājiem. Ar nepacietību gaidām nākošo mobilitāti Lietuvā -  Viļņā, šī gada aprīļa beigās.


Turpinās aktivitātes Erasmus+ projektā  “Līdzdalības Karuselis”  Nr. 2020-3-LV02-KA347-003516 ietvaros. Projekta galvenais uzdevums ir skolēnu pašpārvalžu darbības nolikumu/reglamentu izskatīšana un jauna dokumenta izveide, kurš atbilstu šī laika aktualitātēm.

Projekta dalībnieki uz aktivitāti ieradās ar ideju bagāžu un paveiktiem mājas darbiem, jo katras skolas skolēnu pašpārvaldes komandas darbs bija iepazīties ar savu darbību regulējošo dokumentu, analizēt to, noteikt vai tur minētie punkti ir aktuāli šī brīža situācijai. Klātienes aktivitāte norisinājās kopā ar moderatoru Rinaldu Rudzīti.

Jauniešiem tika dota iespēja iepazīties ar partneru skolu skolēnu pašpārvalžu situāciju, reglamentējošajiem dokumentiem, salīdzināt ar savējo un meklēt risinājumus, kas spētu uzlabot dokumentu. Tika pārrunāts arī jaunu dalībnieku piesaistes process, un jaunieši dalījās pieredzē, kā viņu aktivitātes ir ietekmējušas procesus skolā. Skolēnu pašpārvalde ir lieliska iespēja apgūt sabiedrības līdzdalības procesus, šis projekts ir lieliska iespēja apgūt un iepazīt.
Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?