Laika posmā no 2019.gada 30.septembra līdz 4.oktobrim Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola (turpmāk tekstā BPVV) Nordplus Junior projekta “ICT and Culture - Learn about 21st century skills and other cultures“ ietvaros uzņēma ciemiņus no Dānijas – 4 skolotājus un 19 skolēnus. Projekta mērķis ir apmainīties ar labās prakses piemēriem par IKT pielietojumu mācību stundās un parādīt skolēniem IKT prasmju nozīmīgumu mūsdienu darba pasaulē, kā arī dot iespēju iepazīt citas kultūras.


Pirmdienas rītā BPVV projektu koordinatore Inga Kaļva un angļu valodas skolotāja Inese Circene ar 19 skolēniem devās uz Rīgas lidostu, lai sagaidītu ciemiņus un pēc tam kopīgi dotos iepazīt Rīgas vecpilsētu. Tālāk ceļš veda uz Turaidas muzejrezervātu, kurš bija īpaši skaists, jo gleznainajā Gaujas senielejā bija sācies zelta rudens. Šeit dāņu un latviešu skolēni jauktās grupās spēlēja orientēšanās spēli, aktīvi izpētot Turaidas muzejrezervāta teritoriju un iesaistoties atbilžu meklēšanā. Diena paskrēja ātri un tikai vakarā ieradāmies Balvos.

Otrdien viesiem bija iespēja iepazīt mūsu skolu. No rīta viesus aktu zālē ar uzrunu sveica skolas direktore Biruta Vizule un skolēni Linda Balule un Oskars Koliņš priecēja ar tautu dejas priekšnesumu. Skolnieces Laura Garā un Daniela Sindija Vizule rādīja prezentāciju par Latviju, kā arī vēlāk viesiem izrādīja skolu. Tā kā viens no projekta mērķiem ir apmainīties ar idejām par IKT pielietojumu mācību procesā, Dāņu skolotājiem un skolēniem bija iespēja apmeklēt 4 mācību stundas: informātikas stundu vadīja Andris Līcītis, bioloģiju - Iluta Balule, fiziku – Edgars Kamenders, matemātiku – Benita Urtāne. Latviešu valodas skolotājas Gunita Čubare un Anna Krēmane viesiem parādīja senās latviešu rotaļas, kuras spēlējot varēja arī apgūt dažus vārdus latviešu valodā. Pēcpusdienā Nordplus projekta dalībnieki, lai uzzinātu, kā tehnoloģijas var tikt pielietotas darba pasaulē, devās uz z/s “Kotiņi”, kura ir viena no modernākajām saimniecībām Latvijā. Pēc saimniecības apskates Rekovas dzirnavās bija iespēja arī nogaršot gardus ēdienus, kas tapuši no saimniecībā izaudzētājiem produktiem. Ēdienu baudīšanu papildināja folkloras kopas “Upīte” priekšnesumi un projekta dalībnieki arī paši tika iesaistīti tautisko deju dejošanā.
Lai veicinātu skolēnos interesi par tehnoloģijām un zinātni, trešdien projekta dalībniekus vedām ekskursijā uz Tartu zinātnes centru AHHAA. Šī vieta aizrāva gan skolēnus, gan skolotājus un laiks paskrēja nemanot, jo bija iespēja izmēģināt “Pamēģini pats” eksponātus, kas izvietoti 3000 kvadrātmetru lielā platībā. Mūsu apmeklējuma laikā norisinājās izstāde “Skrējiens kosmosā” un varējām ar savām acīm redzēt: Sputnik - mākslīgo pavadoni, kas ir bijis kosmosā, īstus skafandrus, teleskopus un citas kosmosa apguves un mērierīces, no pašiem kosmosa apguves pirmsākumiem līdz pat mūsdienām.
Ceturtdien dāņu viesi apmeklēja Balvu novada muzeju, lai uzzinātu vairāk par novada kultūru un vēsturi. Tika izstaigāts Balvu pilsētas centrs un apskatīti tūrisma apskates objekti. Pēcpusdienā profesionālo priekšmetu skolotāji vadīja meistardarbnīcas, kurās meitenes varēja izgatavot ceļojumu spilvenu, bet zēni - koka svečturi un, izmantojot CNC iekārtu, iegravēt tajā uzrakstu. Vakarā sekoja projekta kopsavilkums, jo piektdien agri no rīta dāņu grupai bija jādodas mājupceļā.
Šī nedēļa deva daudz jaunu iespaidu gan viesiem, gan mūsu skolas skolēniem, kuri ar nepacietību gaida pavasari, lai atkal tiktos ar jaunajiem draugiem Dānijā. Paldies visiem projektā iesaistītajiem skolotājiem un skolēniem par ieguldīto darbu projekta aktivitāšu realizēšanā.

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas
angļu valodas skolotāja Inese Circene
Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?