Karjeras dienu ietvaros Balvu profesionālās uz vispārizglītojošās vidusskolas profesionālās izglītības programmu audzēkņi un skolotāji devās uz Gulbenes novada vidusskolu, lai 8. klašu skolēniem pastāstītu par visām lieliskajām lietām, ko māca un apgūst mūsu skolā, kā tas darbojas un noder dzīvē šeit un tagad, kā arī pēc tam, kad kvalifikācija iegūta.
Skolotājs Ēriks Kanaviņš stāstīja par studentu ieguvumiem mācoties kokizstrādājumu izgatavošanas programmā. Topošais būvizstrādājumu galdnieks, 3.kursa audzēknis Jānis Ugars ar degsmi stāstīja skolēniem par skolu un programmu, kuru apgūst. Turklāt 2.kursa audzēkņi-Kristiāns Smuškovs un Artūrs Salmanis jau bija uzstādījuši lāzeriekārtu, lai pēc pasākuma informatīvās daļas darbotos ar 8.klašu skolēniem praktiski.

Skolotāja Elita Gaile kopā ar skaistumkopšanas pakalpojumu programmas studentēm- Danielu Sīmani (3.kurss), Annu Marija Ruņģi (1.kurss) un Eviju Gabranovu (1.kurss) stāstīja par dažādiem mācību priekšmetiem, kurus apgūst programmā, par praktiskām lietām, ko četru gadu laikā apgūst studenti. Meitenes dalījās ar savu gandarījumu un prieku par to, ka mācās BPVV skaistumkopšanas pakalpojumu programmā. Tika uzsvērts, ka iegūtās zināšanas noderēs gan profesionālajā, gan personīgajā dzīvē. Pēc sarunas ik vienam interesentam bija iespēja iemēģināt roku darbā ar maturuļļiem.
Par komerczinību programmu un tās aktualitāti mūsdienās runāja skolotāja Inga Grigule un 2.kursa studente Beāte Kaņepe. Inga Grigule akcentēja, cik daudz ikdienā noderīgu lietu var apgūt programmā. Beāte pārliecinoši pauda viedokli par programmas aktualitāti tiem, kas vēlas dibināt savu uzņēmumu, arī viņa stāstīja, ka ir apmierināta ar savu izglītības iestādes izvēli pēc 9.klases.
Skolotāja Skaidrīte Veina aizrāva auditoriju ar stāstu par šuvēja profesijas būtību un tās dažādajiem pienesumus ikdienā un profesionālajā jomā. Pēc informatīvās daļas skolēniem bija iespēja skolotājas pavadībā ar šujmašīnu izšūt suvenīru.
Informatīvi praktiskais pasākums izdevās. Pēc gada ar pusi vēlam tagadējiem Gulbenes novada vidusskolas 8.klases skolēniem ieraudzīt sevi BPVV!

Bpvv skolnieces un skolotāja ElitaVai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?