No 2022.gada 9. līdz 11.novembrim Valsts Izglītības Satura centrs ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” ietvaros Mēbeļu Ražotāju asociācija Latvijā organizējusi profesionālās kompetences pilnveides trīs dienu semināru “Moduļu programmu kopas “Kokrūpniecības nozares” praktiskā īstenošana” ar norisi uzņēmumā Mebeles.lv.
Seminārā dalību ņēma 20 pedagogi no 10 Latvijas izglītības iestādēm, Balvu profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu pārstāvēja pedagogi Ēriks Kanaviņš un Aigars Noviks.

Semināra mācību tēmas galvenokārt, balstītas uz modulārās profesionālās izglītības programmu ieviešanu.
Dalībnieku atgriezeniskā saite pēc semināra pabeigšanas un augsts mācību satura un organizācijas vērtējums liecina par to, ka pedagogi no mācībām ir ieguvuši vērtīgas zināšanas, praktiskas iemaņas, kā arī dažādus rīkus un metodes ikdienas darbam. Kā arī iegūtas jaunas zināšanas un labāka izpratne par ražošanas organizācijas procesu, jaunām iekārtām, CNC iespējām un ražošanas tehnoloģisko procesu.

semināra dalībniekiVai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?