Pirmās Adventa sveces iedegšana Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika sirsnīgā un siltā gaisotnē, kas katram lika sajust klusā pārdomu laika sākšanos.
Direktore Biruta Vizule klātesošos uzrunāja par atnākšanas, gaidīšanas un cerību laiku, kas atver mūsu sirdis gaismai. Adventa laiks – klusuma, pārdomu un mīlestības brīdis pirms... Pirms gaisma ienāk katrā no mums caur labām domām, mīlestību, ko izjūtam pret apkārtējiem cilvēkiem, caur piedošanu un labestību. Tumsa mūs neskars, ja dzīvosim saskaņā ar savu sirdsapziņu. Ziemassvētku brīnums atnāks, ja tam ticēsim.

Balvu Evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Mārtiņš Vaickovskis, uzrunājot klātesošos, uzsvēra par revīziju katram sevī, savā sirdsapziņā. Par to, ka katram vajag pārdomāt ar kādu karogu mēs iesim, vai tas būs mīlestības karogs? Mācītājs aicināja padomāt par to, ko mēs nesam līdzi savā ikdienas somā, vai tur ir aizvainojumi, pāridarījumi, vai somā atrodas mīlestība, piedošana un cieņa?
Noslēgumā gaismu ienesa mūzikas skolotājas Vitas Poišas un skolas ansambļa dziedātā dziesma “ Veltījums mīlestībai”.
Gada vistumšākais laiks ir atnācis ar sniega baltumu un vieglumu, noglāstot zemi, kokus, mājas un pieskaroties cilvēku sirdīm ar baltu domu un sajūtu dzīparu!

Skolas ansamblisVai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?