2022.gada 8.decembrī Balvu novada skolu 8.-9.klašu komandas četru skolēnu sastāvā kopā ar angļu valodas skolotājām devās uz Viļakas Valsts ģimnāziju, kur notika angļu valodas erudīcijas konkurss par Lielbritāniju. Skolēniem bija jāveic dažādi uzdevumi, kuros varēja parādīt savas zināšanas par Lielbritānijas kultūru, ēdieniem, karalisko ģimeni, slavenībām un daudzām citām tēmām. Paldies Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas komandai - Līnai Koļcovai, Megijai Aleksejevai, Markusam Kuzminam un Amandai Annai Kopānei par aktīvu dalību un savu zināšanu un erudīcijas demonstrēšanu, veicot konkursa uzdevumus.

Kad konkursa daļa bija noslēgusies, Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas “Word Articulation Project” projekta koordinatore Inese Circene visiem pasākuma dalībniekiem pastāstīja par projekta īstenošanas laikā notikušajām aktivitātēm un prezentēja izstrādāto mobilo aplikāciju- SpeLiN (speak like a native). Aplikācija paredzēta angļu valodas prasmju pilnveidei. Tajā var klausīties ierakstus par dažādiem tematiem 3 dažādos līmeņos un pēc tam veikt klausāmā teksta izpratnes pārbaudi. Turklāt aplikācijā ir iespēja tekstu arī ierunāt pašiem un pēc tam salīdzināt ar ierakstā dzirdēto, tādējādi trenējot savu izrunu. Aplikācijā pieejami arī frāžu un idiomu skaidrojumi ar piemēriem to lietošanā. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja šo aplikāciju lejupielādēt, izpētīt tās piedāvātās iespējas un turpināt lietot nākotnē, lai pilnveidotu savas angļu valodas prasmes.

konkursa dalībnieki

wap logo

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?