2020.gada 1.septembrī Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola (BPVV) uzsāka īstenot Erasmus + programmas 2. pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projektu „Word articulation project”, projekta līguma numurs 2020-1-UK01-KA201-078833. Projekta dalībvalstis Turcija, Itālija, Latvija, Bulgārija un vadošais projekta partneris Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).
Projekta mērķis - angļu valodas skolotāju 21.gadsimta mācīšanas, kompetencēs balstītas mācīšanas, IT prasmju un radošuma attīstīšana. Projekta laikā skolotāji sagatavoja un vadīja angļu valodas stundas ārzemju skolēniem no projekta dalībskolām gan virtuāli, gan klātienē, kā arī paši mācījās un pilnveidoja savas zināšanas vadošā projekta partnera organizētajās nodarbībās.

Projekta intelektuālais rezultāts ir mobilās aplikācijas SpeLiN (speak like a native) izveide. Aplikācija paredzēta angļu valodas prasmju pilnveidei. Tajā var klausīties ierakstus par dažādiem tematiem 3 dažādos līmeņos un pēc tam veikt klausāmā teksta izpratnes pārbaudi. Turklāt aplikācijā ir iespēja tekstu ierunāt pašiem un pēc tam salīdzināt ar ierakstā dzirdēto, tādējādi trenējot savu izrunu. Aplikācijā pieejami arī frāžu un idiomu skaidrojumi ar piemēriem to lietošanā.
No 2022.gada 13. – 17. decembrim BPVV pedagogi Inese Circene un Guntis Circens atradās Itālijā Erasmus+ "Word Articulation Project" noslēdzošajā mobilitātē. Šīs tikšanās laikā projekta partneri pārrunāja kā izdevies realizēt projektā plānotās aktivitātes, rādīja prezentācijas par projekta aktivitāšu ietekmi uz tā dalībniekiem un par projekta intelektuālo rezultātu – SpeLiN mobilās aplikācijas izplatīšanas pasākumiem. Tikšanās laikā tika arī papildināta informācija projekta mājaslapai un apkopota informācija noslēguma atskaites rakstīšanai, jo 31.12.2022.projekts noslēgsies.
BPVV Erasmus+ programmā īstenoto projektu “Word Articulation Project” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

  

projekta partneriVai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?