2023.gada 2.februārī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas vokālā ansambļa dalībnieki: Ieva Krevica, Katrīna Jaudzema, Ramona Kuļša, Madara Janiša, Guna Ozoliņa, Evita Salmane, Nellija Barinova, Vivita Baldiņa, Dana Kuropatkina, Kristers Melnačs, direktores vietnieces Inga Čipate un Benita Urtāne piedalījās Eiropas solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba projekta “Ļauj skanēt!”, projekta līguma numurs – 2020-2-LV02-ESC11-003230, ietvaros organizētajā pēcpusdienā “Esi dzirdams!” Gulbenes novada vidusskolā ar mērķi aktualizēt mūzikas pieraksta un mūzikas atskaņošanas rīkus.
Pēcpusdienā piedalījās izglītojamie no Gulbenes novada vidusskolas, brīvprātīgie jaunieši no Itālijas, Francijas un Vācijas, kā arī ģitārists, solists, komponists Grigorijs Gorodko, kuru pazīstam ar skatuves vārdu jeb pseidonīmu Gregs.

Vispirms mūzikas skolotāja Vita Poiša iepazīstināja ar katru klātesošo, akcentējot katra dalībnieka personības īpašības, tad notika iesildīšanās gan dziedot, gan spēlējot mūzikas instrumentus. Neformālā gaisotnē jaunieši trenējās uzstāties, dalījās pieredzē, un baudīja patiesi labu mūziku. Ar aizrautību un degsmi jaunieši spēlēja katrs savus mūzikas instrumentus: klavieres, ģitāru, dziedāja gan individuāli, gan divatā, gan visi kopā, vārdu sakot, radoši izpaudās. Bija iespēja klausīties gan sešstīgu ģitāras, gan akustiskās basģitāras instrumentālo skanējumu. Ar sajūsmu visi klausījās Grega ģitārspēli. Visi klātesošie ar savu uzstāšanos uzjundīja vētrainus aplausus un patiesus pateicības vārdus. Paldies Ievai Krevicai par skaisto dvēseles dziesmu un klavierspēli, Kristeram Melnačam par uzdrīkstēšanos dziedāt un muzicēt individuāli. Paldies ikvienam mūsu skolas jaunietim par aktīvu iesaistīšanos un skanīgajām dziesmām.
Paldies enerģiskajai, aizrautīgajai, talantīgajai skolotājai Vitai Poišai par būšanu kopā, par pašizteiksmi mūzikā radošajā mūzikas pēcpusdienā!
Direktores vietnieces Inga Čipate, Benita Urtāne

gulbenes vidusskolas logo  eiropas solidiritātes korpusa logo

pasākuma dalībnieki

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?