14.februārī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 9.b klasē notika Valentīndienas klases stunda, kurā izglītojamie kopā ar audzinātāju Inesi Circeni  no leģendām uzzināja interesantus faktus par Valentīndienas pirmsākumiem un simboliem, tradīcijām, par Valentīndienas kartītēm un paraksta “No Tava Valentīna ” rašanos. Griežot Valentīndienas nejaušības ratu, katram bija iespēja iepriecināt savu klasesbiedru ar sirsnīgo vārdu komplimentu. Darbojoties grupās, izglītojamie uzrakstīja uz lapas pieklājības normas, kādas meitenes sagaida no zēniem, bet zēni no meitenēm, kuras pēc tam tika pārrunātas visiem kopā. Beigās klases audzinātāja Inese veica apkopojumu, parādot uz ekrāna pieklājības normas, kuras būtu jāņem vērā meitenēm un zēniem.

Paldies skolotājai Inesei par stundu!

Direktores vietniece metodiskajā darbā Benita Urtāne

9b klases skolēni

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?