Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 12.b klase vairāku stundu garumā apgūst kursa Matemātika I tematus “Perpendikuls, slīpne un slīpnes projekcija” un “Triju perpendikulu teorēma,” modelējot, meklējot un norādot modelī perpendikulu, slīpni, slīpnes projekciju, taisnos leņķus. Pēc tam izglītojamie veidoja zīmējumu pierakstu kladē, atzīmējot tos pašus lielumus: perpendikulu, slīpni, slīpnes projekciju, taisnos leņķus. Apgūtās zināšanas tika pielietotas pierādījuma un aprēķinu uzdevumos. Stundu beigās izglītojamie secināja, ka, pašiem veidojot modeļus saskaņā ar uzdevuma nosacījumiem, pētot tos, bija daudz vieglāk uztvert, saprast un apgūt šos tematus.

Matemātikas skolotāja Benita Urtāne

skolnieki risina uzdevumus

skolniece risina uzdevumus

skolniece pilda uzdevumus

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?