2023.gada 15.februārī Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolas izglītojamie Anna Ruņģe, Sandija Keiša, Kristīne Moisejeva, Evija Gabranova, Beāte Kaņepe, Markuss Medinieks un Jānis Ugars kopā ar direktori Birutu Vizuli, direktores vietnieci profesionālajā darbā Ingu Čipati, izglītības darba speciālisti Birutu Kindzuli un profesionālās izglītības pedagogu Elitu Gaili. piedalījās Balvu Valsts ģimnāzija organizētajā pasākumā “Izglītības iespēju izstāde Studijas 2023”, lai iepazīstinātu ar profesionālās izglītības programmām, beidzot 9.klasi un 12.klasi.

Izstādi apmeklēja 12. b klases izglītojamie kopā ar direktores vietnieci metodiskajā darbā Benitu Urtāni, lai gūtu priekštatu par nākotnes izglītības iespējām un sev interesējošiem jautājumiem.
Mūsu izglītības iestādes stends piesaistīja plašu interesentu skaitu. Paldies Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas jauniešiem un pedagogiem par aktīvu darbību, radošu darbošanos un pozitīvo gaisotni.
Ikvienu, kas bija ieinteresēts apmeklēt mūsu izglītības iestādi un uzsākt mācības Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā aicinām sekot līdzi informācijai un gaidām uz atvērtajām durvju dienām.
Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola gaida tieši Tevi!

Noskenējot zemāk esošo QR kodu Tev ir iespēja virtuāli apmeklēt mūsu izglītības iestādi.
Uz tikšanos klātienē!

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?