Esam saņēmuši iepriecinošas ziņas par rezultātiem dizaina, lietišķās mākslas un vizuālās mākslas jomas radošo darbu konkursos, kuros piedalījāmies.

Daugavpilī norisinājās Bērnu un jauniešu mākslas darbu konkursa un tērpu skates „Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” 2. kārta “Latgales toņi un pustoņi”, kurā mākslas darbus kultūrvēsturiskajos novados vērtēja VISC izveidota vērtēšanas komisija.
Mūsu interešu izglītības pulciņa ‘’Vides objektu dizains” (vadītāja Skaidrīte Veina) kolektīvais darbs TAUTUMEITAS tika augstu novērtēts un izvirzīts 3.kārtai, kas notiks Rīgā dziesmu un deju svētku laikā.

Balvu novada skolēnu radošo darbu konkursa “BURVĪGIE ZIEDI” rezultāti:
Tehnoloģiju jomā

1.vieta 9.b klases kopdarbs TAUTUMEITAS
3.vieta. “Rotas un aksesuāri” interešu izglītības pulciņš. Kolekcija - SOMAS
Vidusskolas grupa
1.vieta. Zane Staģe PĒRĻU ROŽU VAINADZIŅŠ
2.vieta. Vides objektu dizaina pulciņš, BALTA ROZE
3.vieta. 10. klašu kopdarbs Ziedu dekori
Atzinība. ”Rotas un aksesuāri”, pulciņš. FRIZŪRAS UN PĒRĻU ROTAS
Vizuālās mākslas grupā
1.vieta Evita Salmane BPVV vidusskolas grupā

1.vieta Viktorija Lukina BPVV 7.-9.klašu grupā

konkursa darbi
Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?