Šī gada 19.maijā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā norisinājās profesionālās izglītības forums – atslēga uz darba tirgu.
Foruma mērķis bija rosināt diskusiju starp uzņēmējiem un izglītojamajiem, par iespēju uzlabot profesionālās izglītības nozīmi.
Ciemos bijām aicinājuši Latvijas darba devēju konfederācijas SAM 8.5.1 projektu vadītāju Jolantu Vjaksi, Nodarbinātības Valsts aģentūras karjeras konsultanti Ilgu Blūmu, un trīs uzņēmējus, kas dalījās pieredzē ar saviem “veiksmes stāstiem” – Jeļenu Golovnevu, Guntu Nagli Kaņepi un Juri Mikuļinu. Paldies uzņēmēji par saviem uzmundrinošajiem un pamācošajiem veiksmes stāstiem. J.Vjakse stāstīja par profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalību darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos. I.Blūma informēja par brīvajām darba vietām valstī, pieprasītākajām profesionālajām jomām, darba tirgus prognozēm un citiem aktuāliem jautājumiem.

Pēc veiksmes stāstiem izglītojamajiem nācās praktiski darboties grupās un prognozēt, kāds tad varētu būt veiksmīgs nākotnes darbinieks. Jaunieši šeit minēja dažādas īpašības un prasmes, kādām jāpiemīt veiksmīgam darbiniekam. Visas grupas ļoti labi tika galā ar uzstādījumu.
Forumā piedalījās arī Bērzpils pamatskolas izglītojamie. Pēc foruma izglītojamo pašpārvaldes jaunieši kopā ar ciemiņiem devās ekskursijā pa izglītības iestādi. Jauniešiem bija iespēja piedalīties meistarklasēs, kuras piedāvāja mūsu izglītības iestādes profesionālās izglītības programmas.
Uz tikšanos nākamajā gadā, profesionālās izglītības forumā.

foruma telpa

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?