2023. gada 9. novembrī Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Rīgas Cirkā rīkotajā pasākumā “Dari un mācies, viss tikai sācies”, tika godināti SAM 8.5.1. projekta “Darba vidē balstītas mācības” labākie sadarbības partneri.
Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola saka paldies LDDK ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” vadītājai Jolantai Vjaksei, prakšu apakšprojekta vadītājam Andrejam Bušenko, Latgales reģiona koordinatorei Līgai Šmatei, Nozaru ekspertu padomju koordinatoram darba vidē balstītu mācību organizēšanā Jurim Guntim Vjaksem un visai iesaistītajai komandai par veiksmīgu sadarbību un doto iespēju profesionālo izglītības programmu audzēkņiem iziet darba vidē balstītas prakses un iekļauties mūsdienu darba tirgū!

pasākuma dalībnieki

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?