Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā tika atdzīvināta tradīcija rakstīt Ziemassvētku apsveikumus. Šo aktivitāti organizēja "Mammadabas un ekoloģijas" pulciņa dalībnieki (skolotāja Lienīte Galvanovska) sadarbībā ar skolas bibliotekāri Līgu Annuškāni. "Mammadabas un ekoloģijas" pulciņa jaunieši kopā ar skolotāju no norakstītajām grāmatām izgatavoja eko aploksnes. Redzot šo aktivitāti, par palīgiem pieteicās 8. un 10.b klases jaunieši.
Katram interesentam bija iespēja izgatavot savu īpašo apsveikumu. Saudzējot apkārtējo vidi un taupot resursus, apsveikumu izgatavošanā izmantojām atgriezuma materiālus, kurus sagādāja skolotāja Skaidrīte Veina.
Jaunieši kopā ar klašu un kursu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem, arī individuāli savā brīvajā laikā darbojās skolas bibliotēkā, kur bija iespējams pētīt apsveikuma kartītes, kuras tika kādreiz saņemtas, redzēt, kā kādreiz tika rakstīti apsveikumi. Uz kartiņām bija uzrakstīts datums, kurā šīs apsveikums tika rakstīts, tāpēc bija iespēja izrēķināt kartiņu vecumu.
Apsveikuma rindas un dzejoļus skolēni meklēja dzejas grāmatās. Daudziem skolēniem apsveikumu rakstīšanā šī bija pirmā pieredze.
Lielu prieku sagādāja pārpildītā Ziemassvētku pastkaste, kuru iztukšot palīdzēja kokapstrādes kursa puiši.

Pasta šķirošanā iesaistījās daudzi brīvprātīgie. Kopā tika izgatavotas, nosūtītas un adresātiem piegādātas 479 vēstules.
Nenogurstošie rūķi piegādāja apsveikumus visiem, neatkarīgi no tā, kur adresāts atradās.

ziemassvētku ekopasta pastkastīteVai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?