28.decembrī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas kolektīvs mīļi ciemos uzņēma kolēģes, jaunās māmiņas: Ievu Putniņu ar dēliņu Augustu, Santu Kašu ar dēliņu Ernestu un vīru Andi, lai sveiktu un vēlētu jaunajiem vecākiem izturību, pacietību un mīlestību, audzinot savus bērnus.

Pasākuma gaitā notika tikšanās ar Astru Tjunīti un bijušo kolēģi Annu Krēmani. Patīkamā gaisotnē klausījāmies Annas Krēmanes stāstu, kā radās dzejas un prozas darbi, izdotas grāmatas “Pa zemes ceļu”, „Saknes”, „Es esmu”, „Pa baltiem liedagiem”. Dzejas un prozas lasījumu autores izpildījumā brīnišķīgi papildināja Astras Tjunītes izjustais dziedājums un ģitārspēle. Astra priecēja klātesošos ar Andra Tjunīša sacerētajām dziesmām, kā arī izpildīja vienu pašas sacerētu dziesmu. Anna un Astra, profesionāli saskaņojot savus iedvesmojošos priekšnesumus, sasildīja sirdis un sniedza emocionālo baudu ikvienam klausītājam. Sarunas turpinājās pie kafijas tases.
Paldies par šo dvēselisko pasākumu!

pedagogu kopbilde

Santa Kaša ar vīru Andi un dēliņu

Anna Krēmane lasa dzeju

Astra Tjunīte dzied Annai pavdījumā

pedagogi klausās Anna Krēmanes dzejuVai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?