2024.gada 4.janvārī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskola pulcējās novada dabaszinību kursa priekšmetu skolotāji, lai piedalītos profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursos par tekstpratības attīstīšanu un izglītojamo izziņas aktivitātes palielināšanu.
Skolotāji darbojās grupās veicot dažādus uzdevumus un daloties pieredzē . Kursu noslēgumā tika izsniegtas apliecības.

BPVV skolotāja Lina Veselova demonstrē praktisko uzdevumu

Pedagogi darbojas grupās

Pedagogi darbojas grupās

Pedagogi darbojas grupāsVai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?