Turpinot pagājušajā mācību gadā iesākto tradīciju – aktualizēt izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus,  25. janvārī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika izglītojošs pasākums audzēkņiem “Vai es zinu izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus?” Katrai klasei un kursam uz galda atradās BPVV “Iekšējās kārtības noteikumi” un “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas teritorijā, izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos”.  Pasākuma laikā izglītojamie atkārtoja un nostiprināja iekšējās kārtības noteikumus, meklējot atbildes uz jautājumiem normatīvajos aktos, norādot kurā sadaļā,  kurš punkts  atbilst prasītajam.  Nobeigumā tika atkārtotas izglītības iestādes vērtības, saņemta atgriezeniskā saite no audzēkņiem. 

pasākuma dalībniekiVai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?