Šī gada 16.februārī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā jau ceturto reizi norisinājās profesionālās izglītības forums “Profesionālā izglītība– atslēga uz darba tirgu”.
Foruma mērķis bija rosināt diskusiju starp uzņēmējiem un izglītojamajiem, radīt jauniešos izpratni par profesionālās izglītības iespējām un nozīmi karjeras veidošanā.
Forumu atklāja Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktore Biruta Vizule. Savā uzrunā direktore vēlēja jauniešiem pasākuma laikā vairāk uzzināt par profesionālās izglītības iespējām, nākotnē kļūt par jaunajiem speciālistiem, izmantojot Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas iespējas. Pēc skolas absolvēšanas vai nu turpināt izglītoties augstākajās mācību iestādēs vai arī veidot savu darba karjeru, paliekot un strādājot Balvu novadā, tādējādi stiprinot to!
Balvu novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece izglītības kvalitātes jomā Inta Kaļva, uzrunājot jauniešus, vēlējās noskaidrot, kurš grib būt bagāts? Lai sasniegtu bagātību, Inta Kaļva vēlēja jauniešiem noteikt mērķus, tiekties uz tiem un būt inovatīviem.
Muzikālu sveicienu visiem klātesošajiem sniedza skolas audzēkņi - Ieva un Jānis Kristiāns Krēvici.

Katram veiksmes stāstam ir sava panākumu atslēga. Tas ir darbs, investīcijas, kas ieguldītas, kādam spīts, azarts un neatlaidība. Šos un daudzus citus faktorus nosauca uzņēmēji, kas savos veiksmes stāstos dalījās ar jauniešiem.
Pasākuma moderators, bijusī Balvu Amatniecības vidusskolas absolvente Agneta Bordāne Biezā, jauniešus mudināja apgūt dažādas prasmes. Šobrīd Agneta darbojas kā jaunatnes lietu speciālists Gulbenes novada jauniešu centrā "Bāze" un skolas laikā apgūtās šūšanas prasmes izmanto savās nodarbībās ar jauniešiem, veidojot dažādus darbus. Paralēli darbam jauniešu centrā Agneta modelē tērpus savām fotosesijām un filmē video.
“Sistering” ir radoša mārketinga un komunikācijas studija Latgalē, kuru dibinājušas divas enerģiskas māsas - Marta Vorkale un Katrīna Ločmele. Daloties savā veiksmes stāstā, māsas atzina, ka pēc studijām galvaspilsētā Latgales plašumi vilinājuši atpakaļ uz dzimto pusi. Sākotnēji viss ar reklāmu saistītais aizsācies ģimenē, kur sev tuviem cilvēkiem māsas bija veidojušas reklāmas bukletus, logo, līdz sapratušas, ka ar šo lietu jāsāk pelnīt. Šobrīd radošā studija piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, kā zīmola identitāte, sociālo mediju menedžments, satura mārketings, grafiskais dizains un pasākumu producēšana.
Skaistumkopšanas nozare ir ļoti dinamiska, mainīga un pieprasīta, tam pierādījums ik gadu ir nokomplektēta profesionālās vidējās izglītības programma „Skaistumkopšanas pakalpojumi” 1.kurss.
Nagu kopšanas speciāliste un ‘’KZ nail studio’’ dibinātāja Kristīne Zača, uzrunājot foruma dalībniekus, vēlēja tiem sākt izvirzīt mazus mērķus, kuri tad “apaug” ar iespējām. Nav svarīgi būt pārākam par kādu, svarīgi, ka tu dari labāk nekā vakar! Kristīne pati jau 10 gadus darbojas nagu kopšanas nozarē un 2.gadus jau apmāca jaunās speciālistes, atzīstot, ka nepārtraukti sevi jāpilnveido.
Par ieguvumiem, ko piedāvā apgūt Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola profesionālās vidējās izglītības programmā „Kokizstrādājumu izgatavošana”, foruma dalībniekiem pastāstīja profesionālo kokizstrādājumu priekšmetu pedagogs Gatis Budevičs. Gatis, tāpat kā Agneta, ir skolas bijušais absolvents. Jau no bērnības bija sapņojis kļūt par skolotāju. Beidzot Amatniecības vidusskolu un iegūstot “zeļļa diplomu”, devās strādāt kokapstrādes uzņēmumā Smiltenes pusē. Kļuva par darba vadītāju, iekārtu iepirkšanas speciālistu un apmācīja jaunos darbiniekus. Apstākļu sakritības dēļ no Smiltenes kopā ar ģimeni atgriezās dzimtajās mājās. Gatis aicina arī meitenes nenobīties un nākt mācīties “Būvizstrādājumu galdnieks” profesiju.
Turpinot kokizstrādājumu tēmu, klātesošos uzrunāja uzņēmējs Kārlis Brūvers. Kārlis ir galdnieks, kurš izveidojis kokapstrādes uzņēmumu Rugājos, savā uzņēmumā gatavo kāpnes un virtuves iekārtas. Kopā ar ģimeni ir atvēruši arī savu kokdarbu veikaliņu, kurā var iegādāties Kārļa darinātās praktiskās lietas un suvenīrus. Kārlis atzīst, ka profesionāls galdnieks var labi pelnīt un pat krīzes situācijās amatniekam vienmēr būs darbs.


Foruma pirmo daļu noslēdza Balvu novada pašvaldības projektu vadītāja, naktsmītnes “Million star hotel” īpašniece Santa Šmite. Uzrunājot klātesošos, Santa vēlējās noskaidrot jauniešu domas par to, kas tad cilvēkam “iet pa priekšu”, tā ir veiksme vai darbs? Santas gadījumā tie noteikti ir bijuši abi apstākļi, jo pieredze Santai ir liela. Pēc vidusskolas beigšanas Santa 6 gadus ir strādājusi projektu vadībā, 5 gadus tūrisma uzņēmumā un 3 gadus naktsmītņu jomā. Viņas uzskats ir, ka komfortā nekas “diži liels” neaug. Santa 10.mēnešus ir strādājusi Amerikas Savienotajās valstīs un Kanādā. Kā brīvprātīgā ir gadu darbojusies Vjetnamā un Tanzānijā. Tieši šis laiks Santai ļāvis novērtēt to, cik labi mēs dzīvojam Latvijā un cik daudz mums pieder.
Santa bija sagatavojusi aktivitāti foruma jauniešiem “Es 2034.gadā”. Jauniešiem bija jāizdomā, kur viņi sevi redz pēc 10 gadiem, kādi ir 10 soļi, lai nonāktu tur, un viena darbība, ko paveikt 24 h laikā, lai nokļūtu tur, kur vēlas būt pēc 10 gadiem.
Uzņēmēji uzsvēra, lai izdzīvotu šobrīd vienmēr mainīgajā vidē, ir jābūt gatavam uz pārmaiņām. Pārmaiņas pašas par sevi nav negatīvas vai pozitīvas – tās vienkārši nozīmē tikai to, ka pastāvīgi jāmācās pielāgoties un izkāpt no ierastās komforta zonas. Ir jāprot neapjukt, ātri piedāvāt problēmu risinājumus un būt radošam.
Foruma otrajā daļā uzņēmēji tikās ar skolas vadību, lai pārrunātu par sadarbības iespējām, par nākotnes profesiju piedāvājumu dažādiem interesentiem. Uzņēmēji atzinīgi novērtēja skolas vidi un sniegtās iespējas jauniešiem.
Kamēr norisinājās skolas vadības un uzņēmēju sarunas, tikmēr jaunieši aktīvi turpināja darboties un iepazīties ar pieredzi un labajām lietām profesionālajā izglītībā , skatoties video, kuru bija sagatavojuši skolas skaistumkopšanas pakalpojumu un kokizstrādājumu izgatavošanas 4. kursa audzēņi.
Komerczinību 3.kursa izglītojamie dalījās pieredzē par to, kā radās ideja veidot skolēnu mācību uzņēmumu “BEMS un izveidot spēli “Domā spēlējot”. Šī bijusi laba iespēja jauniešiem attīstīt plašu klāstu nozīmīgu prasmju un pieredzi, kas būs noderīga viņu profesionālajā dzīvē. Veidojot un vadot mācību uzņēmumu, izglītojamie darbojās radoši, atrada risinājumus problēmām un inovatīvus veidus, kā veidot un tirgot produktu.
Foruma noslēgumā profesionālo komerczinību kursa pedagogi bija sagatavojuši aktivitāti “Reklāmas kampaņas simulācija”. Komandas izlozes kārtībā tika pie kāda “sena” priekšmeta (bezmēns, sirpis, koka urbis, zāģis, kaplis u.c). Viņu uzdevums bija šo priekšmetu “pārnest” nākotnē, izdomāt, aprakstīt un noprezentēt prototipu priekšmetam, kāds varētu būt tā inovatīvais risinājums. Komandu sniegums un idejas bija neatkārtojamas un oriģinālas. Cerams, topošie inženieri kādu ideju pratīs īstenot dzīvē.
Paldies Viļakas vidusskolas, Tilžas vidusskolas un Alekša Grāvīša Liepnas pamatskolas komandām, kuras pievienojās Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas izglītojamo pulkam un radošā, draudzīgā, dzīvespriecīgā un izglītojošā veidā pavadīja šo dienu!
Uz tikšanos nākamajā gadā!

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas

Direktora vietnieks profesionālās izglītības darbā

Inga Čipate

 

profesionālās izglītības foruma vadītāja Agneta Bordāne BiezāVai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?