Tikai vienu zeltainu smaidu,
Paņem plaukstā un pasaulei dod,
Tikai vienu pūkainu domu,
Satver un tuvāk sirdij sniedz.

31.maijā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika Pateicības dienas pasākums „Sirds pilna pateicības”, kurā tika godināti izglītojamie, kuriem ir atbildīga attieksme pret mācību darbu, optimāli un augsti sasniegumi mācībās - iegūtas bronzas, sudraba un zelta liecības, gūti sasniegumi Balvu novada mācību priekšmetu olimpiādēs, sportā, aktīvi darbojās izglītojamo pašpārvaldē.

Izglītības iestādes direktore Biruta Vizule pateicās“Velku biedrībai”, Ivaram un Liānai Velkiem, Tamārai Šabazovai par ilggadēju veiksmīgu sadarbību un sniegto atbalstu izglītojamajiem.
B.Vizule pateicās izglītojamajiem un viņu vecākiem, pedagogiem, vadības komandai, tehniskajiem darbiniekiem par ieguldīto darbu ikdienā. Pedagogu kolektīvs pateicās izglītības iestādes direktorei Birutai Vizulei par profesionālu darbību, ieguldījumu jauniešu izaugsmē un savstarpējo sadarbību.
Pateicības dienas pasākumu kuplināja izglītības iestādes teātra pulciņa uzvedums, Ievas Krevicas un Jāņa Kristiāna Krevica priekšnesumi.
Pasākuma noslēgumā B.Vizule vēlēja jauku un drošu vasaru un uz tikšanos 1.septembrī.

Darbinieku kopbilde

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?