15.jūnijā izlaiduma svētkus svinēja 9a. un 9b.klašu audzēkņi. Audzēkņus uzrunāja skolas direktore Biruta Vizule, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine. Ceļa vārdus turpmākajām izglītības gaitām audzēkņiem teica audzinātājas Gunita Čubare un Benita Urtāne, uzsverot, ka šis ir tikai viena posma noslēgums, kad izdarām secinājumus par paveikto un dodamies tālāk pašizaugsmes un izglītošanās ceļā. Ar muzikāliem sveicieniem pasākumu bagātināja dziedātājs un mūziķis Andris Ērglis. Paldies ik vienam, kurš bijis un ir kā gaismas atstarojošais stabiņš šo jauniešu izglītošanās ceļā! Paldies vecākiem par sadarbību! Pamatizglītība ir svarīgs posms. Lai arī nākamais izglītošanās posms ir mums kopīgi ejams!

9.klašu audzēkņu kopbilde ar skolotājiem

 Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?