15.jūnijā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā viskošākajās krāsās uzziedēja jaunība. 12.klases skolēni aizvēra vidusskolas durvis, lai dotos dzīve skolas ceļus un takas staigāt. Šajā īpašajā dienā- izlaidumā, 12.klases izglītojamos uzrunāja skolas direktore Biruta Vizule, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine. Ceļa vārdus saviem skolas bērniem teica audzinātāja Sintija Sērmūkša. Ar muzikāliem sveicieniem pasākumu bagātināja dziedātājs un mūziķis Andris Ērglis. Paldies skolēniem, kuri par savu skolu bija izvēlējušies Balvu profesionālo un vispārizglītojošos vidusskolu, paldies skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem par darbu, paldies audzēkņu vecākiem par sadarbību skolēnu izaugsmes ceļā. Lai jums brīnišķīgs jaunais dzīves posms-mūsu divpadsmitie!

12.klases izglītojamo kopbilde

 Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?