Saulainā, 21.jūnija rītā, Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā noritēja “Pateicības stunda” profesionālo kursu audzēkņiem. Profesionālo kursu audzēkņi saņēma pateicības par optimāliem un augstiem vērtējumiem mācību darbā, skolas vārda popularizēšanu, aktīvu piedalīšanos skolas izglītojamo pašpārvaldē, skolas goda aizstāvēšanu un labiem rezultātiem sporta sacensībās, kā arī citiem nopelniem 2023./2024.m.g.2.semestrī. Šie aktīvie jaunieši saņēma ne tikai pateicības, bet arī “Velku biedrības” atbalstu – naudas balvas. BPVV un jaunieši saka patiesu un sirsnīgu paldies Ivaram un Liānai Velkiem, Tamārai Šabazovai par ilggadēju sadarbību un sniegto atbalstu izglītojamajiem.

Lai vasara pilna prieka, piedzīvojumu un neaizmirstamu mirkļu!

direktore Biruta Vizulear skolas prezidenti Beāti Kaņepi

 Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?