Skola, tā ir vieta, kurā mēs pavadām ievērojamu savas dzīves daļu, mācoties, augot un veidojot savu nākotni. Skola ir vairāk nekā tikai ēka ar klasēm un grāmatām. Tā ir vieta, kur dzimst gaisma, kas vēlāk apgaismo mūsu ceļus, veido mūs pašus. Saulainā, 2024.gada 21.jūnija pēcpusdienā, Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika profesionālo kursu absolventu izlaidums “Skola – caur tevi gaisma no mums mūsu Latvijai”. Laba vēlējumus un ceļa vārdus absolventiem teica skolas direktore Biruta Vizule. Panākumus un vēlmi atgriezties dzimtajā vietā vēlēja Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale. Ar muzikāliem priekšnesumiem uzstājās mūziķis Mārtiņš Kanters. Absolventi ieguva diplomus par profesionālo vidējo izglītību kvalifikācijās “Vizuālā tēla stilists” un “Būvizstrādājumu galdnieks”. Visus šos četrus gadus kopā ar absolventiem bija erudītais, ar humora izjūtu apveltītais kursa audzinātājs Ainārs Strads.
Absolventi, lai Jūsu dzīve ir bagāta ar iespējām un vēlmi tās īstenot! Lai ir prieks un gandarījums
par to, ko darāt, lai gribasspēks un motivācija sasniegt jaunus mērķus!

kursu izlaiduma absolventi

 Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?